07 sierpnia 2010

Atakujemy 1 bilion pln! czyli Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2010 – 2013.

Po wielu dniach wreszcie pojawił się WPFP 2010-2013. O tym że nie był on publicznie znany, pomimo komunikowania przez rząd jego założeń, informowano w mediach, np: Gdzie jest dokument o podwyżce VAT? "Nie ma" Plan jest ważny gdyż określa kształt budżetu. Poniżej wybrane art. z Ustawy o finansach publicznych, która definiuje WPFP: Dowiedz się, co to jest Wieloletni Plan Finansowy Państwa i kiedy ma być uchwalony Oto i plan: Poniżej wybrane założenia w tabelkach: 1. Sytuacja makroekonomiczna Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2010-2013 2. Prognoza dochodów budżetu państwa Dochody budżetu państwa (w mld zł): Wydatki budżetu państwa: Deficyt budżetu państwa (w mld zł): 3. Budżet środków europejskich (w mld zł): 4. Przychody i rozchody budżetu państwa Prognozowany deficyt i potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa (mld zł) Przychody i rozchody budżetu państwa (mld zł) 5. Sektor finansów publicznych w latach 2010-2013 Deficyt sektora finansów publicznych w roku 2009 oraz prognozy na lata 2010-2013 6. Państwowy dług publiczny Państwowy dług publiczny w roku 2009 oraz prognozy na lata 2010-2013 Parę słownych założeń: A. Podwyżka VAT o 1 pp do 23% od 2011
B. Jeśli relacja państwowego długu publicznego do PKB przekroczy 55 proc. w 2011 r., nastąpią dwie dodatkowe podwyżki stawek VAT każda o kolejny 1 pkt proc. Pierwsza od lipca 2012 r., kolejna od lipca 2013 r. Gdy relacja długu do PKB przekroczy 55 proc. dopiero w 2012 r., podwyżki nastąpią od lipca 2013 i lipca 2014 r. W każdym przypadku będą one miały trzyletni horyzont czasowy” C. Wprowadzenie reguły wydatkowej, która to ma ograniczyć wzrost wydatków budżetowych do poziomu inflacji plus 1 %. Wprowadzenie w/w ma przynieść 2,8 mld zł oszczędności w 2011 r. i 5,7 i 8,8 mld zł w kolejnych dwóch latach. D. Na lata 2011-2013 nie przewiduje się waloryzacji progów podatkowych w PIT. Innymi słowy, pomimo inflacji progi podatkowe dla etatowców zostaną takie same. Oznacza to dla mnie wzrost podatków (szybciej Polacy będą wpadać w progi w związku z rosnącymi wynagrodzeniami). Jest to zatem podwyżka podatków z PIT, tyle że nie wprost. E. Wprowadzenie reguły ograniczającej wzrost wydatków samorządowych. Do sektora finansów publicznych mają zostać włączone Lasy Państwowe. F. VAT na prasę i książki ma wynieść 5% (wzrost z obecnych 0%) G. Wzrost akcyzy o 4% r/r na wyroby tytoniowe. H. Od 2012 r. kończy się okres zwolnienia z podatku akcyzowego węgla kamiennego i koksu. I. Nie wykluczono innych (na konferencji) zmian jak np. w zakresie opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych. J . 2012 r. - implementacja reformy emerytur mundurowych dla nowych funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy zostaną objęci powszechnym systemem emerytur. K. Naliczania rent mają zostać powiązane z wysokością emerytur w nowym systemie emerytalnym.

L. Uelastycznienie wydatków na obronę narodową. Powstanie fundusz obrony narodowej, a wydatki na armię mają wynosić średnio 1,95 proc. PKB w ciągu sześcioletnich okresów.

Należy zwrócić uwagę na fakt iż przedstawione powyżej wyliczenia bazują na metodologii krajowej liczenia długu i nie uwzględniają np. długów NFZ. Zatem prawdziwy łączny dług (tak jak liczy np Komisja Europejska) jest większy.

Podobnie jest z potrzebami pożyczkowymi. W rzeczywistości wyniosły one np. dla 2009 r. 96 mld pln, a z WPFP wynika, iż 51 mld pln. Tak samo jest z długiem, który wg planu wyniósł na koniec 2009r 669,9 mld pln, a w rzeczywistości 684,4 mld pln

Na koniec prezentuję ikonografię z RP, bazującą na WPFP:

1 komentarz:

  1. Ocena planu finansowego państwa
    http://www.rybinski.eu/?p=1526&lang=pl

    OdpowiedzUsuń


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP