30 września 2010

Kto obniża VAT z 20% do 17% do 1 stycznia 2014 r. ??

Kto? Podpowiem Ukraina! Wprowadza wiele ciekawych reform, główne założenia:
 • zmniejszenie liczby obowiązkowych podatków i opłat z 29 do 19 w przypadku podatków ogólnopaństwowych i z 14 do 4 w przypadku podatków lokalnych (m.in. zniesienie opłaty targowiskowej, podatku od reklam);
 • obniżenie podatku od dochodów przedsiębiorców, który w 2011 r. wynieść ma 19%, a następnie co roku ma być sukcesywnie obniżany o 1% do 16% w 2014 r. (poprzednia wersja Kodeksu przewidywała obniżenie tego podatku do 20%);
 • wprowadzenie tzw. „wakacji podatkowych" (tymczasowego zwolnienia z opłaty podatku dochodowego) dla wybranych kategorii podatników
 • zwolnienie od podatku VAT firm budowlanych, które prowadzą prace montażowo-budowlane w zakresie budowy mieszkań socjalnych
 • wprowadzenie zróżnicowanej stawki podatku od dochodów osób fizycznych (wprowadzenie dodatkowej 17% stawki podatku od dochodów osób fizycznych w przypadku osób, których dochody miesięczne przekraczać będą 10 płac minimalnych);
 • wprowadzenie nowego podatku od luksusu, który dotyczyć będzie właścicieli dużych powierzchni mieszkalnych (powyżej 40 m² na jedną osobę w przypadku mieszkania oraz 100 m² w przypadku domu położonego w strefie miejskiej i 200 m² w przypadku domu na wsi)
 • obniżenie stawki podatku VAT z 20% do 17% do 1 stycznia 2014 r. i wyłączenie z systemu opodatkowania tym podatkiem niektórych operacji eksportowych (z takimi towarami jak złom metali, zboża, niektórych roślin uprawnych - m.in. rzepak, słonecznik, drewno) oraz niektórych usług (prawniczych, konsultingowych, audytorskich) - co oznaczać będzie również wycofanie możliwości dla firm zajmujących się oferowaniem tego typu towarów / usług z ubiegania się o zwrot podatku VAT przy realizacji przez te firmy transakcji eksportowych;
 • wprowadzenie zmian w zasadach stosowania uproszczonego systemu podatkowego - płatnikami tzw. jednolitego podatku będą mogły być osoby fizyczne-przedsiębiorcy z rocznym dochodem nie przekraczającym 300 tys. UAH (dotychczas 500 tys. UAH) oraz osoby prawne z rocznym dochodem nie przekraczającym 3 mln UAH (dotychczas 2 mln UAH), przy czym w/w graniczne kwoty będą podlegać corocznej indeksacji o poziom inflacji; podmioty uprawnione do korzystania z tego systemu będą zwolnione z obowiązku opłaty podatku dochodowego.
 • Ponadto nowy projekt Kodeksu podatkowego Ukrainy przewiduje, iż od 1 stycznia 2011 r. wprowadzona zostanie procedura automatycznego zwrotu nadpłaconego podatku VAT (o automatyczny zwrot podatku VAT będą mogły się starać te przedsiębiorstwa, w których m.in. liczba etatów przekracza 20 osób, średnia płaca będzie dwukrotnie przekraczać poziom płacy minimalnej, a przedsiębiorstwo nie będzie w stadium procedury upadłościowej) oraz kary za nieterminowy zwrot przez państwo nadpłaconego przez podatników podatku VAT (w wysokości 120% podstawowej stopy procentowej Narodowego Banku Ukrainy)
więcej na Rada Najwyższa Ukrainy rozpatrzy projekt Kodeksu Podatkowego

2 komentarze:

 1. W naszym rządzie chyba nikt nie słyszał o czymś takim jak krzywa Laffera

  OdpowiedzUsuń
 2. Pewnie że nie. U nas za to będziemy mieć prawie najwyższy podatek VAT (23%) w Europie. Wyższy mają tylko Węgrzy, czy Szwedzi, Duńczycy.

  A za rok 24%!

  OdpowiedzUsuń


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP