11 października 2010

Kowalski nadal nie kupuje akcji

Z dzisiejszej RP: Aktywa TFI najwyższe od 2008 roku
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzały na koniec września 110 mld zł – podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami To o 3,8 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej (wg firmy Analizy Online, która odlicza aktywa inwestowane w fundusze tego samego TFI, aktywa wyniosły 109,4 mld zł). Ostatni raz taki poziom był notowany w pierwszym kwartale 2008 r. Za zwyżką stoi głównie wzrost wycen jednostek funduszy, które podążały za rosnącymi indeksami rynkowymi, głównie akcji. Swój udział we wzroście aktywów TFI mieli jednak też klienci. Wrześniowa przewaga wpłat nad wypłatami sięgnęła 0,9 mld zł – podała firma Analizy Online. Pieniądze klientów funduszy nie trafiają jednak na giełdę. Wciąż zainteresowaniem cieszą się głównie fundusze pieniężne i dłużne. Jak napisała firma Analizy Online, fundusze akcji kolejny miesiąc z rzędu odnotowały ujemne saldo zakupów i umorzeń jednostek na poziomie ok. 200 mln zł. Pieniądze klientów trafiły głównie do funduszy pieniężnych oraz obligacji (po około 400 mln zł).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP