19 października 2010

NBP - Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w pierwszym półroczu 2010 r.

6 października pojawił się raport NBP: Informacji o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w pierwszym półroczu... Raport powstał na bazie analizy danych z Bazy Rynku Nieruchomości (BaRN), bazy cen ofertowych mieszkań PONT Info Nieruchomości, baz Związku BankówPolskich SARFIN (finansowania nieruchomości) i AMRON (wycen), jak również zbiorczych danych Biura Informacji Kredytowej. Do analizy strukturalnej rynków korzystano z danych GUS i NBP, zaś analizę kosztów przeprowadzono na podstawie danych firmy Sekocenbud. Zawarto wiele ciekawych wykresów z tematyki: 1/ ceny mieszkań (wykresy 1-10), 2/ dostępności: kredytu, mieszkania, kredytowa mieszkania (wykresy11-18), 3/ wypłaty kredytów i stopy procentowe (wykresy 19-26), 4/ koszty produkcji budowlano-montażowej (wykresy 27-35) 5/ budownictwo mieszkaniowe (wykresy 36-39) Główne wnioski: Ceny mieszkań powoli spadają, a banki prowadzą rozsądniejszą politykę kredytową.
Opublikowany 6 października raport został przygotowany przez Zespół ds. Rynków Nieruchomości w Instytucie Ekonomicznym NBP. Jak wyjaśniają autorzy opracowania, przedstawia ono najważniejsze zjawiska, jakie miały miejsce na rynku nieruchomości w największych miastach w Polsce w ciągu dwóch pierwszych kwartałów br. Z analizy wynika, że w badanym okresie na rynku nieruchomości utrzymywały się tendencje zaobserwowane w 2009 r.: realne ceny mieszkań – zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym – powoli spadały, obniżały się też stopy procentowe kredytów mieszkaniowych. – Można już mówić o pewnej stabilizacji na rynku nieruchomości, generalnie realne ceny mieszkań powoli obniżają się, a banki prowadzą rozsądniejszą politykę kredytową – powiedział współautor badań prof. Jacek Łaszek, kierujący Zespołem ds. Rynków Nieruchomości w Instytucie Ekonomicznym NBP, w rozmowie z portalem NBPnews.pl. Badanie pokazało, że banki nadal oceniają ryzyko finansowania nieruchomości jako podwyższone. Zmieniła się też struktura finansowania kredytów mieszkaniowych. Miejsce kredytów denominowanych w walutach obcych zaczęły zajmować kredyty w walucie krajowej. Zdaniem autorów opracowania, przełożyło się to na koszty i dostępność kredytów. Poza tym banki kontynuowały proces łagodzenia polityki kredytowej, co znalazło odzwierciedlenie w gwałtownym wzroście udzielanych kredytów mieszkaniowych w drugim kwartale br. Jak wyjaśniają autorzy badania, zjawisko to mogło być reakcją banków na zapowiedzi wprowadzenia w sierpniu 2010 r. Rekomendacji T oraz rozpoczęcie dyskusji nad Rekomendacją S2, które mogą spowodować zaostrzenie polityki kredytowej w odniesieniu do kredytów detalicznych.
Może ucieszyć fakt iż NBP będzie przedstawiał informację o cenach mieszkań raz na kwartał. Marzy mi się, by ceny raportowali wszyscy pośrednicy, a najlepiej notariusze. Dopiero wtedy mielibyśmy rzetelne informacje o cenach transakcyjnych. Nie wszyscy bowiem konsumenci korzystają z usług pośredników, czy nie wszyscy posiłkują się kredytem przy zakupie nieruchomości. Zatem przydałby się obowiązek regulacyjny, który wymusił by na notariuszach, czy innych jednostkach z dostępem do tych samych informacji, tworzenie raportów co kwartał i ich publiczną publikację na stronach np NBP, KNF, czy GUS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP