23 listopada 2010

To tylko korekta - tako rzecze JP Morgan

W swoim ostatnim raporcie JPM przedstawił następujący wniosek: TO TYLKO KOREKTA Analitycy z JPM uważają, iż rynki wrócą na ścieżkę wzrostu po zacieśnianiu fiskalnym jakie będzie mieć miejsce w Q1 2011. Uważają przy tym że EM będą lepszą inwestycją niż DM. Podobnie zalecają kupno surowców.
Więcej w raporcie. Enjoy reading. JPM_2010-11-19

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP