26 kwietnia 2011

Komentowanie na blogu

W związku ze zmianą modelu komentowani (komentować mogą jedynie użytkownicy zalogowani) zachęcam do stworzenia "loginu" w jednym z systemów który umożliwia komentowanie w systemie blogger.com By komentować można założyć konto m.in w : 1. Google (np. gmail.com) 2. Openid (www.openid.pl) 3. Typepad (klik) 4. Livejournal (klik) W mojej ocenie najłatwiej stworzyć konto w openid (opcja 2) bądź polegać na google (opcja 1).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP