14 maja 2011

KNF: Informacja dotycząca kredytów dla gospodarstw domowych w I kwartale 2011

W I kwartale br. wartość kredytów dla gospodarstw domowych zwiększyła się o blisko 1,76 mld zł. Banki planują w 2011 r. wzrost w zarówno w kredytach mieszkaniowych (o 9,3%), jak i w kredytach konsumpcyjnych (o 3,4%). Od początku 2011 r. wolumen kredytów dla gospodarstw domowych zwiększył się o 0,4% do 477,2 mld zł. W ujęciu rocznym wzrost ten wyniósł 13,4% (56,44 mld zł). Nie odnotowano zatem gwałtownego osłabienia akcji kredytowej, co należy ocenić pozytywnie w świetle prognoz niektórych organizacji rynkowych, przewidujących blokadę rynku kredytowego oraz drastyczny spadek sprzedaży produktów kredytowych (nawet o 40-80%) w wyniku wprowadzenia rekomendacji T. Korzystne zmiany kontynuowane są w strukturze portfela kredytów mieszkaniowych, który ogółem zwiększył się w I kwartale br. o 0,9%, do 269,8 mld zł, a w ostatnich 12 miesiącach – o 23% (50 mld zł). Udział kredytów mieszkaniowych złotowych w portfelu kredytów mieszkaniowych rośnie – na koniec marca 2011 r. przekroczył 38% wobec 34,7% w grudniu 2009 r. W I kwartale br. kredyty mieszkaniowe złotowe zwiększyły się o 5,1%, do 103,2 mld zł. W porównaniu z końcem marca ub. r. oznacza to wzrost o 29,4% (23,5 mld zł). W przypadku kredytów walutowych udzielanych na cele mieszkaniowe obserwowany jest spadek – o 1,6% w I kwartale 2011 r., do 166,6 mld zł. Od połowy 2009 r. banki łagodzą politykę kredytową w segmencie gospodarstw domowych w zakresie marży, maksymalnego dopuszczalnego poziomu LTV, okresu kredytowania i finansowania w walutach obcych. Na podstawie planów finansowych banków, przedstawionych UKNF, można oczekiwać wzrostu kredytów mieszkaniowych o około 9% w 2011 r. W I kwartale br. nastąpił spadek wartości kredytów konsumpcyjnych o 2,5%, do 130,9 mld zł. W ujęciu rocznym spadek ten wyniósł 1,1% (1,5 mld zł). Kategorią kredytów w tej grupie, która odnotowała wzrost w ostatnich 12 miesiącach były kredyty ratalne pozostałe1 (wzrost o 0,4%). Od IV kwartału 2010 r. nastąpiło wyhamowanie niekorzystnego trendu narastania wolumenu zagrożonych kredytów konsumpcyjnych dla osób prywatnych, trwającego od IV kwartału 2008 r. W I kwartale br. kredyty z utratą wartości z tej grupy zmniejszyły się o 631 mln zł, do 23,8 mld zł, a ich udział w portfelu kredytów dla gospodarstw domowych spadł od początku br. do 5% . W tym roku banki planują wzrost kredytów konsumpcyjnych o 3,4%.
akcja_kredytowa_Ikw_2011_tcm75-26339

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP