07 lipca 2011

Sprawa RnS - głosowanie w Senacie

Dzisiaj będzie mieć miejsce głosowanie w Senacie w sprawie zmian w RnS. Głosowanie będzie miało miejsce na bazie sprawozdania (druku) 1250z - druk tutaj - klik. Poparcie poszczególnych komisji w Senacie mają wnioski wydłużenie działania programu z 31 grudnia 2012 do 30 czerwca 2013. Wnioski które nie mają poparcia to: a ) Wniosek socjalisty z PiS (Senator Kaleta) by cały projekt zmian w ustawie odrzucić b ) Zmiana wieku - tylko jeden z małżonków musi mięć nie mniej jak 35 lat - kabareciarz z PO - Jan Rulewski Komentarze do wczorajszego spotkania Senatu (6 lipca 2011) znajdują się pod tym wpisem. Wczorajsze spotkanie w Senacie po raz kolejny uświadomiło mi jak złą i niepożądaną instytucją jest Senat. Nie tylko na sali było paru Senatorów, ale prawie wszyscy nie wiedzieli nad czym dokładnie debatują co pokazuje że albo nie mają czasu albo mają sprawy w nosie. Co więcej, sami sprawozdawcy z poszczególnych komisji głosili głupoty z mównicy takie jak to iż stawki do RnS ustala wojewoda - uwaga uwaga - co miesiąc. Nie lepszy był sam Podsekretarz MI (Piotr Styczeń) który nie był pewien czy zakup ziemi (!!!) można również rozliczyć w programie. To że Senator nie wiedział to komedia, ale Podsekretarz zajmujący się sprawą (!)? Dramat. Po raz kolejny uświadomiłem sobie jak zły jest obecny proces legislacyjny gdzie poprawki zamiast zgłaszać w Komisjach i już na wcześniejszych etapach, wprowadza się z mównicy, nie przedstawiając pisemnego wniosku (tylko dzięki Marszałkowi sprawę załatwiono poprawnie formalnie). Ogólnie kabaret na Wiejskiej. Senat powinien być zlikwidowany. Robocze sprawozdanie z pierwszego dnia posiedzenia w Senacie jest tutaj - klik. Od 5 do 26 strony włącznie. Zakładając poparcie poprawek w Senacie, odrzucenie wniosku socjalisty z PiS to projekt wróci do Sejmu na najbliższe posiedzenie (w dniach 13, 14 i 15 lipca 2011 r., Porządek dzienny może być uzupełniony o:Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw (druki nr ) ). Wtedy sejm albo odrzuci poprawki Senatu albo je przyjmie, albo odrzuci ustawę w całości. Dalej sprawa RnS powinna jeszcze w lipcu trafić do Prezydenta RP. Niestety nie znam porządku obrad bo stronę Senatu tworzył jakiś licealista. Nie wiem zatem kiedy dokładnie odbędzie się głosowanie. Transmisja z posiedzeń Senatu - TVP Parlament - klik 1, klik 2 Radio TVP Parlament - klik (po prawej dalej klik Senat)

63 komentarze:

 1. Senat wznowił posiedzenie - informacja RPD i głosowania
  PAP - Kraj
  7 Lip 2011, 9:44


  07.07. Warszawa (PAP) - Senat, który w czwartek po godzinie 9 wznowił posiedzenie, wysłucha informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2010 roku. Senatorowie będą też głosować m.in. nad odrzuceniem ustawy, która z końcem 2012 r. ma wygasić program "Rodzina na swoim".

  W czwartek senatorowie będą też głosować m.in. nad nowelizacjami ustaw: o czasie pracy kierowców oraz o transporcie drogowym; o żegludze śródlądowej; o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  Wniosek o odrzucenie ustawy, która z końcem 2012 r. ma wygasić program "Rodzina na swoim" złożył w środę senator Piotr Kaleta z PiS. Jego zdaniem nowelizacja jest antyrodzinna. PO tłumaczy, że powodem zmian jest troska o budżet.

  Uchwalona na początku czerwca przez Sejm nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania przewiduje ona stopniowe wygaszanie programu "Rodzina na swoim" - wnioski na udzielanie preferencyjnych kredytów będzie można składać tylko do końca 2012 r. Obniżona miałaby zostać także cena mieszkania, na kupno którego można dostać dopłatę.

  Zmiana zakłada, że z preferencyjnych kredytów mogłyby korzystać także osoby samotne - single w wieku do 35 lat. W ich przypadku przepisy ustawy dotyczyć będą mieszkań o powierzchni do 50 m kw. Ustawa określa też maksymalny wiek docelowy kredytobiorcy (tj. każdego z małżonków, osoby samotnie wychowującej co najmniej jedno dziecko) na poziomie 35 lat.(PAP)

  OdpowiedzUsuń
 2. Od 12.45 koniec przerwy i zaczynają się głosowania. Pierwsze głosowanie w sprawie zmian RnS.

  OdpowiedzUsuń
 3. Jeszcze 18 punkt spotkania. ostatni - Zmiany w składzie komisji senackich.

  Potem głosowania.

  OdpowiedzUsuń
 4. Odrzucenie projektu odpadło.

  OdpowiedzUsuń
 5. Przeszli chyba single BEZ ograniczenia wieku 35 lat(!)?

  OdpowiedzUsuń
 6. odrzucenie ustawy - odrzucone
  poprawka redakcyjna 1 - przyjeta
  poprawka wieku - odrzucone
  limit wieku dla samotnych - przyjeta
  poprawka redakcyjna nr. 4 - przyjeta
  wydluzenia czasu trwania programu - odrzucone
  obowiazek sprawozdania - przyjeta
  calosc poprawek - przyjeta, projekt wraca do Sejmu

  OdpowiedzUsuń
 7. Senat przyjął RnS ale z tego co zrozumiałem single są bez limitu wiekowego. przyjeto bowiem poprawkę 3.

  OdpowiedzUsuń
 8. @c64
  co rozumiesz jako "limit wieku dla samotnych - przyjeta"

  czy tam nie glosowano braku limitu dla singli? Glosowano bowiem nad wprowadzeniem ograniczenia wiekowego dla wszystkichz wyjatkiem singli zatem na mocy wykluczenia masz singli bez limitu wiekowego!

  OdpowiedzUsuń
 9. tak oczywiście, pisałem na bieżąco, stąd skróty myślowe, przyjęto tą poprawkę w formie w jakiej została zgłoszona, więc limitu dla singli nie ma.

  OdpowiedzUsuń
 10. Przyjęto ten punkt"
  Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli docelowy
  kredytobiorca, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 3
  ust. 1 pkt 2, złoży wniosek o kredyt preferencyjny
  najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym
  kończy 35 lat. Jeżeli wniosek składają małżonkowie,
  warunek ten dotyczy młodszego małżonka, a w przypadku
  jednakowego wieku – obojga małżonków.";"

  przy czyn zwracam uwagę na słowa "z wyjątkiem osób o których mowa w art 3 ust 1 pkt 2"

  A art 3, ust 1 pkt 2 to:
  "art 3 ust 1 pkt 2

  2) osobę samotnie wychowującą przynajmniej jedno:
  a) małoletnie dziecko,
  b) dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z
  dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z
  2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.3)), jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny,
  c) dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach,
  w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników
  służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września
  1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
  2572, z późn. zm.4)), a także w szkołach wyższych w rozumieniu
  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.5)), oraz szkołach wyższych i
  wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół
  Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów
  o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
  Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów
  i związków wyznaniowych,"


  zatem nie single są bez limitu a osoby samotnie wychowujące dziecko!

  OdpowiedzUsuń
 11. No i dodatkowo bierze sie pod uwage wiek mlodszego wnioskodawcy w małżeństwie.

  OdpowiedzUsuń
 12. Podsumowując głowne zmiany wprowadzone przez Senat to:
  a) przyjeto projekt zmian do ustawy o RnS
  b) dodano zmiany, głównie wiek 35 lat przy czym patrz c) i d)
  c) osoby samotnie wychowujace dzieci - brak limitu 35 lat (czyli kupuja mieszkanie - kawalerke dla synka,corki)
  d) w przypadku malzenstw pod uwage bierze sie wiek mlodszego malzonka,malzonki. NA single jest limit 35 lat.

  OdpowiedzUsuń
 13. @SiP

  Dokładanie tak jak piszesz.

  OdpowiedzUsuń
 14. @semen2

  Kolejny raz zadajesz pytanie na ktore odpowiedialem w tekscie wpisu. Przeczytaj sobie.

  OdpowiedzUsuń
 15. tak, teraz projekt wraca do Sejmu, albo przyjma poprawki Senatu, albo je odrzucą.

  OdpowiedzUsuń
 16. Przepraszam SIP:)
  A kiedy sejm będzie debatował nas poprawkami?

  OdpowiedzUsuń
 17. Senat za wygaszeniem w 2012 r. programu "Rodzina na swoim"
  PAP - Biznes
  7 Lip 2011, 13:33


  07.07. Warszawa (PAP) - Senat poparł w czwartek nowelizację ustawy, przewidującą wygaszenie programu "Rodzina na swoim" z końcem 2012 r. Senatorowie odrzucili poprawkę komisji rodziny, która przewidywała, że wnioski o preferencyjny kredyt będzie można składać do końca czerwca 2013 r.

  Najważniejsza poprawka, zgłoszona w czasie prac w Senacie nad ustawą o finansowym wsparciu w nabywaniu własnego mieszkania - zgłoszona przez komisję rodziny i polityki społecznej - przewidywała, że program "Rodzina na swoim" wygasłby z końcem czerwca 2013 r., a nie z końcem 2012 r., jak zaproponował rząd. W głosowaniu została jednak odrzucona.

  Przyjęta za to została poprawka, zobowiązująca rząd do przedstawienia po wygaśnięciu programu "Rodzina na swoim" informacji o jego realizacji. Rząd ma też wskazać zamierzenia dotyczące wprowadzenia nowego systemu wsparcia rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

  Poparcie zyskała również poprawka senatora Jana Rulewskiego z PO, która pozwala ubiegać się o preferencyjny kredyt małżeństwom, nawet jeżeli jeden z małżonków skończył 35 lat.

  Rozpoczynając głosowania Senat nie zgodził się na wniosek, aby ustawę odrzucić w całości, zgłoszony przez Piotra Kaletę z PiS, który argumentował, że ustawa jest "antyrodzinna". Odrzucona została też jego poprawka znosząca maksymalny wiek 35 lat, którego przekroczenie wyklucza z udziału w programie "Rodzina na swoim".

  Uchwalona na początku czerwca przez Sejm nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania przewiduje stopniowe wygaszanie programu "Rodzina na swoim". Obniżona miałaby zostać także cena mieszkania, na kupno którego można dostać dopłatę.

  Zgodnie z nowelą, zmniejszona zostanie z 1,4 do 1,0 wartość mnożnika określającego limit ceny mieszkania, do której można dostać dopłatę na rynku pierwotnym oraz z 1,4 do 0,8 wartość mnożnika dotyczącego mieszkań na rynku wtórnym. Mnożniki te odnoszą się do maksymalnej wartości metra kwadratowego lokalu, na który zaciągany jest preferencyjny kredyt. Wartość średniej ceny metra lokalu w danym regionie określa raz na pół roku wojewoda. Im wyższy mnożnik, tym droższe może być mieszkanie objęte programem.

  Zmiana zakłada, że z preferencyjnych kredytów mogłyby korzystać także osoby samotne - single w wieku do 35 lat. W ich przypadku przepisy ustawy dotyczyć będą mieszkań o powierzchni do 50 mkw. Ustawa określa też maksymalny wiek docelowy kredytobiorcy (tj. każdego z małżonków, osoby samotnie wychowującej co najmniej jedno dziecko) na poziomie 35 lat.

  Zgodnie z danymi przedstawionymi podczas prac nad ustawą, dotychczas udzielono ok. 112 tys. kredytów z dopłatami, z czego 43 tys. w 2010 r. Obecnie koszty budżetu związane z realizacją programu do 2020 r. sięgają ok. 3 mld zł.

  Program "Rodzina na swoim" zaczął funkcjonować na mocy ustawy z września 2006 r. Skorzystać z niego mogą małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci. Po zaciągnięciu odpowiedniego kredytu w jednym z banków, które podpisały stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przez pierwsze 8 lat państwo dopłaca połowę wartości odsetek. W ramach programu można skredytować mieszkanie, którego maksymalna powierzchnia nie przekracza 75 mkw., czy dom o powierzchni nieprzekraczającej 140 m kw.

  Zgłoszonymi przez Senat poprawkami zajmie się teraz Sejm. Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

  OdpowiedzUsuń
 18. Przeczytałem. To cudownie!
  My z bankiem i diviloperem, jednak będziemy na swoim:)

  OdpowiedzUsuń
 19. Znowu blad w komunikacie prasowym. pomylili sprawę osób samotnie wychowujących dzieci - dla nich nie ma limitu wieku!!!

  OdpowiedzUsuń
 20. @semen2

  nie do konca. patrz komunikat prasowy. wtorny 0.8..... pierwotny 1.0 to nie są zle wskazniki przy zachowaniu obecnych kosztów oczywiscie.

  OdpowiedzUsuń
 21. Cóż dzisiaj wieczorem lub raczej jutro rano bedzie robocze sprawozdanie z posiedzenia wiec wszystko bedzie pewne na 100%.

  OdpowiedzUsuń
 22. @RnS
  W sumie to trzeba sobie jasno powiedzieć że po raz kolejny nie promuje sie małżeństwa tylko lepsze warunki dla osób samotnych. Osoby samotne popularne stały się w Wawie bo maja pierszeństwo w kolejkach do żłobków czy przedszkoli. Teraz kolejny raz - brak wymogu nie przekroczenia 35 lat.

  Naprawdę dziwna sprawa że tworzy sie takie zapisy ktore promuja nie zawieranie zwiazkow i posiadanie dzieci nie w zwiazkach zalegalizowanych a nieoficjalnych. Dziwne.

  OdpowiedzUsuń
 23. @SiP, to jest oczywiste, że nie promuje się rodziny, bo nie o to w tym programie teraz chodzi. Obecne zmiany są po to, żeby przedłużyć agonię bańki na rynku nieruchomości i zapewnić miękkie lądowanie deweloperów, banków i wszelkiej maści doradców, agentów. Jeśli w założniach program miał wspierać przyrost naturalny, to konieczność bycia w związku małżeńskim jest "naturalnym" warunkiem, ale nie pozbawionym wad. Sa ludzie którzy żyją w związkach nieformalnych, planują lub mają dzieci i oni są gorzej traktowani przez ten program (dopłata jako osoba samotna) niż bezdzietne małżeństwa, ktore do przyrsotu nijak się nie przyczyniają.

  OdpowiedzUsuń
 24. Czytam stenogram z pierwszego dnia i w sprawie 35 lat ciekawa uwaga Stycznia:

  "Chcia³bym równie¿ zauwa¿yæ, ¿e wiek trzydziestu
  piêciu lat zosta³ utrzymany tak¿e przez Sejm
  w momencie, kiedy dopisano singli, dla wszystkich
  grup, ze skutkiem, o którym mówi³ tak¿e pan
  senator Rulewski. Mianowicie uznalioemy, ¿e pomimo
  przewidywanej ograniczonej akcji kredytowej
  – na przyk³ad dla osób samotnie wychowuj
  ¹cych dzieci – gdybyoemy ró¿nicowali tutaj wiek,
  moglibyoemy spotkaæ siê jednak z zarzutem dotycz
  ¹cym pewnej dyskryminacji. Moglibyoemy spotkaæ
  siê z zarzutem, ¿e przepisy te w przypadku limitu
  wieku maj¹ charakter dostosowawczy do
  dzia³ania programu i nie traktujemy w sposób jednakowy
  wszystkich grup kredytobiorców."

  OdpowiedzUsuń
 25. @RNS

  Jak dla mnie Git, z samotnymi może być, jeżeli tylko państwo ma chwyty prawne na uciekających do konkubinatu dla uzyskania korzyści to może być.
  Jakby tak pomyśleć to dzięki temu może być przyrost naturalny większy;p.
  Najpierw dziecko, potem mieszkanie, później ślub i jest sposób na ominięcie limitu wiekowego:P. Nas szczęście chyba takiej groteski nie będzie. Za mało czasu.

  OdpowiedzUsuń
 26. @Senat
  "w sprawie Senatu to przypomne tylko dwa powszechnie zapomniane fakty

  1: w 2001 SLD szedl do wyborow z haslami m.in. rozwiazania Izby Wyższej i…majac 216 mandatów poselskich oraz 75 mandatów senatorskich oraz zaprzyjaznionego Prezydenta nie zrealizowal tejze obietnicy!!!

  2. w 2004/5r PO mamilo spoleczenstwo wizja m.in. rozwiazania tej
  obliwej rady starcow. Na czele akcji stanął obecny premier – wówczas jedynie wicemarszałek Sejmu. Powołano 2,5 tysiąca pełnomocników gminnych, 379 pełnomocników powiatowych i 41 pełnomocników okręgowych. Uruchomiono ok. 1000 stałych punktów zbierania podpisów. Po 3 miesiącach zebrano ponad 750 tysięcy podpisów i triumfalnie, w spektakularnej procesji wniesiono do Sejmu. Tę procesję wybitnych polityków PO widzieliśmy w filmie Sekielskiego, o ktorym wspomnial SIP, a ktory P.T. Niedowiarki moga zobaczyc np. na YT po wpisaniu wladcy marionetek.

  i coz sie stalo? historia zasmiala sie omamionym w twarz. zdobywszy w ciagu kilku lat pełnie wladzy – PO musialo prawie milion podpisow przemielic – of kors w majestacie prawa i cynizmu kilku politykow. "
  Leny

  OdpowiedzUsuń
 27. Więc do kiedy będzie można zaciągnąć kredyt RnS?
  Do momentu wejścia w życie ustawy(wielgo pisze, że ze jakie 1,5 msc), czy do końca kwartału (tj 3 msc)?

  OdpowiedzUsuń
 28. @janw
  "Zgłoszonymi przez Senat poprawkami zajmie się teraz Sejm. Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)"

  OdpowiedzUsuń
 29. To Prezydent już jej nie podpisuje?

  OdpowiedzUsuń
 30. @semen2
  odnosze wrazenie ze nie czytasz wpisow. nie zamierzam Ci ulatwiac i odsylam do ostatnich wpisow gdzie gwszystko opisalem.


  rozumiem zadawanie pytan ale bez przesady....

  OdpowiedzUsuń
 31. Stenogram z drugiego posiedzenia Senatu Rns w sieci:

  http://www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/080/80sten2.pdf

  hej,
  SiP

  OdpowiedzUsuń
 32. @RnS
  Od 34 strony...lewa kolumna...

  OdpowiedzUsuń
 33. Na bazie przeczytanego stenogramu (strony 34-35) potwierdzam, iż osoby samotnie wychowujące dzieci, wprowadzone poprawką Pana Kabareciarza (Jan Rulewski z PO) nie posiadają ograniczenia wiekowego w RnS.

  OdpowiedzUsuń
 34. Podsumowując zmiany mamy:
  a) on 40 lat ona 36 lat + dziecko 10 lat -out
  b) on 40 lat ona 33 lata - RnS
  c) ona 40 lat dziecko 17 lat - RnS
  Czyli PO wprost poleca małżeństwu z p. a) szybki rozwód, i wtedy ona 36lat + dziecko 10 lat - RnS

  Dobrze rozumiem intencje ustawodawców? A jak było do tej pory?

  OdpowiedzUsuń
 35. @adagol
  rozumujesz poprawnie.

  napisalem pod wpisem ze to raz dyskryminacja a dwa promuje sie nie zawieranie legalnego zwiazku lub rozwodki rozwodnikow. tak jak w dostepie do.przedszkola.itd. w wawie jest pelno takich nie zapisanych malzenstw bo jest w wielu przypadkach latwiejsze zycie:(

  OdpowiedzUsuń
 36. Niestety znam ten przedszolny ból.
  Mieszkam na wsi (podwarszawska sypialnia), gdzie na 1 miejsce w publicznym przedszkolu przypada 3-4 chętnych. Za to dosłownie czasami co kilka domków mieści się wiele małych prywatnych przedszkoli. Ja płace prawie 1000zł za dzieciaka, bo oczywiście miejsce w publicznym przedszkolu mają albo znajomi królika, albo dzieci tzw. samotnych matek podwożonych pod przedszole super furami przez ojców. Zresztą każdy z nas zna takie konkubinaty prawników, lekarzy, urzedasów itd. które właśnei z tego powodu, a także różnych zasiłków dla "samotnych" matek nie biorą ślubów. Teraz jeszcze jawna dykryminacja w programie.
  Ja mam mieszkanie , więc i tak RnS nie dla mnie, ale jak już rząd ma rozrzucać moje podatki, to chociaż niech nie popiera patologii.

  P.S. A jak z wiekiem kredytobiorców w RnS było do tej pory?

  OdpowiedzUsuń
 37. wiek dopiero teraz wprowadzono. byly takie patologie ze kredyt obecnie brali 70 latkowie..

  OdpowiedzUsuń
 38. http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/jestesmy-jednym-z-najdrozszych-krajow-w-europie,1663913

  cytat"Ceny mieszkań w największych polskich miastach spadły od końca 2007 roku o 12 proc. - wynika z danych Open Finance i Home Broker"

  Coś mnie ominęło czy też o spadkach dopiero zaczęli pisac kilka miesięcy temu, a w okresie 2007-2011 to głównie nagonka była żeby kupowac bo taniej nie będzie ;) z dwóch wyżej wymienionych źródeł

  OdpowiedzUsuń
 39. Zmiany w RnS idą w dobrym kierunku; ale czy jest możliwość, aby wartość odtworzeniowa została znów przez Wojewódów podniesiona?
  Jak wiemy Wojewoda bierze dane z GUS, a GUS...od developerów (sama metodologia była już podważana przez SiPa), sam NIK, zapowiedział kontrolę, ale do tej pory cisza.

  Mam obawy, że obniżenie współczynnika, może być niwelowane przez podniesienie wartości odtworzeniowej: pamiętamy ostatnie podwyżki; psy szczekały (jeden dzień artykułów w mediach) karawana pojechała dalej...

  Jest możliwe, aby lobby developerskie, zakłamanymi danymi, zakpiło z ludzi poraz kolejny?

  OdpowiedzUsuń
 40. @RnS , k-dek

  wszstko jest mozliwe. Wez tylko pod uwage ze juz teraz jest okolo 7tys. ile moze byc wiecej 8tys? Uwarzam ze przy takich kwotach to juz bedzie jakies dochodzenie. Bez jaj przeciez tyle nie wynosza koszty budowy. Wtedy moze skupia sie na problemie ktory nie raz sygnalizowalem. Ta ustawa jest i tak zla. Taki zgnily kompromis wprowadzaja. coz, lepsze to niz nic.

  OdpowiedzUsuń
 41. @SiP

  A może przed jesienią zbiorowo zarządzać informacji publicznej od wojewodów w postaci dokumentów które miały wpływ na wyznaczenie wskaźników odtworzeniowych w ostatnich latach. Ja bym chętnie sprawdził czy na pewno było dobre stosowanie się do obecnych złych przepisów. Poza tym trochę by wojewodowie poczuli społeczną kontrolę i przed wyborami bali by się naginać pod deweloperów.

  Dane które otrzymuje Wojewoda od GUS nie są już chronione tajemnicą statystyczną więc ja nie widzę przeszkód przed otrzymaniem dokumentów. A zakres z ostatniego roku czy 5 lat nie ma prawnie różnicy.

  OdpowiedzUsuń
 42. RNS wg minutówki posiedzenia sejmu
  czwartek godz. 19,30–19,45

  Zakładając pozytywnie, do końca tygodnia rozpoczął by się 21 dni u prezydenta. Podpisanie kilka dni przed tym terminem + niezwłoczny czas na publikację i jest ~ 22 Sierpnia.

  OdpowiedzUsuń
 43. @RnS, Mirosław

  "godz. 19,30 –19,45
  -
  Sprawozdanie Komisji o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin
  w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw (druki nr 4400 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt )"

  Racja, 14 lipca czwartek
  http://bpr.sejm.gov.pl/webBPKS.nsf/PorzadekObrad/$first?OpenDocument

  Poza tym:
  TANOWISKO SENATU
  uchwała Senatu : druk nr 4400 z dn. 07-07-2011
  wniósł poprawki
  skierowano : dnia 11-07-2011 do Komisji Infrastruktury

  czyli druk 4400 - taki numer ma druk do głosowania:
  http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/4400

  w pdf plik
  http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/E44DF2B563D85EF0C12578CA00271DEB/$file/4400.pdf

  Zastanawia mnie tylko że w tych minutkach nie widzę infa o głosowaniu. Głosowania mogą być w piątek, ale nie widzę głosowania nad RnS w minutkach. Zobaczymy.

  hej,
  SiP

  OdpowiedzUsuń
 44. @RnS
  Ze schematu (zamieszczony w jednym z poprzednich wpisów) wynika że komisja przedstawia sprawozdzanie sejmowi. Następnie Sejm odrzuca poprawki senatu bądź nie itd. Tylko nie jest powiedziane czy Sejm od razu głosuje po sprawozdaniu, czy dopiero po jakimś czasie. Zobaczymy, ja przyznam szczerze nie wiem. Zakładam że będzie glosowanie od razu, ale z drugiej strony może glosowania są w piątki jak są wszyscy posłownie na sali bo wczesniej niby piją piwo i pracują oficjalnie w komisjach....

  OdpowiedzUsuń
 45. Ale moim zdaniem te wskaźniki to jest jakaś kpina.
  Ja rozumiem, że może w Warszawie za 7 tys. jest duży wybór, ale np. w Szczecinie teraz jest 4900 zł, czyli po obniżeniu będzie około 3500 zł. Do takiej ceny za metr znalazłem na OtoDom dokładnie 2 mieszkanie 3-pokojowe - oba są tak naprawdę 10 km za miastem.
  Jak wyłączę kryterium pokoi to jest ich 13 - większość poza miastem. To przepraszam to co ludzie mają wtedy niby kupić?!

  OdpowiedzUsuń
 46. Mała korekta - 13 to jest jak nie uwzględnie ograniczenia 75 m.kw.
  Czyli są do wyboru dokładnie 2 mieszkania w innej gminie.

  OdpowiedzUsuń
 47. @ Wojtek

  Ależ przecież dlatego wszyscy tutaj kibicują zmianom w projekcie ustawy RNS abyś mógł znaleźć jak najwięcej mieszkań w takiej cenie:)

  Skoro w chwili obecnej większość mieszkań spokojnie łapie się na RNS to po co zmieniać ceny ...

  Ostatecznie przeciętnego zjadacza chleba interesuje przede wszystkim wysokość raty a nie cena ...

  OdpowiedzUsuń
 48. @Wojtek
  Z choinki się urwałeś?
  Jak Ci się nie chce czytać, to przyjrzyj się chociaż grafice pod koniec tego wpisu:
  http://stojeipatrze.blogspot.com/2011/03/sprawa-rns-akcja-mailingowa-komisja.html

  OdpowiedzUsuń
 49. Na stronie BGK są najnowsze dane liczbowe RNS, narazie nie widzę w nich wyraźnego spadku średnich kwot kredytów RNS, a to oznacza, że jeszcze wzrosty stóp procentowych nie stają się czynnikiem krytycznie obniżającym zdolność kredytową.

  OdpowiedzUsuń
 50. @Wojtek

  Głównym celem zmian w RnS są oszczędności budżetowe. Nie wiątpię, że gdyby kryzysu nie było to rozdawanie naszych pieniędzy trawłoby dalej w najlepsze. Piszesz "To przepraszam to co ludzie mają wtedy niby kupić?!" tak jakbyś uważał finansowanie z podatków jednych obywateli zakupu nieruchomości drugich, raczej nie klepiących biedy, obywateli jako coś normalnego i oczywistego. Gdybyś dokładnie przyjrzał się zasadom funkcjonowania tego programu, to pewnie zacząłbyś się zastanawiać, kto jest prawdziwym beneficjentem tych dopłat: ludzie kupującyh nieruchomości na kredyt, czy możę deweloperzy i banki dające te kredyty. Dlaczego osoba dysponująca gotówką na zakup nieruchomości nie może otrzymać zwrotu części wydanych pieniędzy, równoważnemu dopłatom w ramach programu RnS? Dlaczego dofinansowane mogą być tylko zakupy bazujące na kredycie bankowym? Dlaczego ceny nieruchomości oscylują wokół limitów kosztowych RnS i dlaczego te limity są liczone przy 40% marży dewelopera? Wiele już było powiedziane o szkodliwości tego programu, nie ma sensu jeszcze raz tego powtarzać, poczytaj sobie wpisy z kategorii RnS na tym blogu. Dobrze się dzieje, że ten program jest wycofywany, jeszcze lepiej by było, gdby został całkowicie zlikwidowany. Stymulowanie strony popytowej zamiast podażowej (budowa czynszówek, opracowywanie planów zagospodarowania, uproszczenie procedur inwestycyjnych) na rynku to największy idiotyzm na jaki mogła wpaść władza tego państwa. Ktoś przy okazji na tym zarobił, ale nie szary człowiek - ten został z 30 letnim kredytem na głowie.

  OdpowiedzUsuń
 51. @Mirosław, widać spadek na wykresach, nawet bez specjalnego liczenia: do czerwca br. zostało udzielonych 63% liczby kredytów z 2010, tymczasem kwotowo jest to 52% kredytów z poprzedniego roku. Czyli wartość przeciętnego kredytu spada, nie jest to lawina, ale idzie powoli w dół.

  OdpowiedzUsuń
 52. @RnS, C64, czekamy-na-spadki

  Wydaje mi się że ten Wojtek to jakaś prowokacja bo takie coś może napisać ktoś co nic nie czytał na blogu ;)


  Nie mniej jednak dziękuję za odpowiedź bo się z nią całkowicie zgadzam.

  OdpowiedzUsuń
 53. @spinnaker01

  "http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/jestesmy-jednym-z-najdrozszych-krajow-w-europie,1663913

  cytat"Ceny mieszkań w największych polskich miastach spadły od końca 2007 roku o 12 proc. - wynika z danych Open Finance i Home Broker"

  Coś mnie ominęło czy też o spadkach dopiero zaczęli pisac kilka miesięcy temu, a w okresie 2007-2011 to głównie nagonka była żeby kupowac bo taniej nie będzie ;) z dwóch wyżej wymienionych źródeł "

  ODP: Nic Cię nie ominęło. Tak właśnie było jak napisałeś.

  OdpowiedzUsuń
 54. @c64

  Akurat podana na pierwszych wykresach suma wszystkich kredytów z 2011 (4186682,31) jest jakimś błędem, gdyż już na stronie 15 można podsumować miasta i województwa i jest jakieś ~5560000 tyś zł.

  @BTW RNS

  Najnowszy druk sejmowy
  (stanowisko komisji sejmowej do poprawek senatu)

  http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/4407

  OdpowiedzUsuń
 55. @RnS, Mirosław

  Jakieś jaja. Odrzucają poprawkę 1 redakcyjną a popierają merytoryczne.

  http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/713760D1A38EDABCC12578CB003CBAF6/$file/4407.pdf

  poprawki tutaj, zakladam że kolejnosc taka sama:
  http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/E44DF2B563D85EF0C12578CA00271DEB/$file/4400.pdf

  OdpowiedzUsuń
 56. A dlaczego tam jest mowa o połowie i końcu 2013, skoro program ma wygasnąć z końcem 2012? To raz.
  A dwa - poprawka 1 i 3 redakcyjna, 4 nie wnosząca nic do RnS, dotyczy spraw okołoRnSowych.

  OdpowiedzUsuń
 57. Szukając czegoś, znalazłem ciekawe forum (z przymróżeniem oka):
  http://www.forum-kredytowe.net/dzial/3/Kredyty+z+dop%C5%82atami.html

  O zakończeniu RnS możemy tam przeczytać:
  "to cos strasznego,co teraz z nami bedzie?"
  "Poczytaj i nie panikuj, damy rade ! "
  "Pozostanąchyba tylko lokale socjalne , dla najuboższcyh."
  i najlepsze:
  "Mam nadzieję, że przedłużą jeszcze ten czas bo ja bym chciała skorzystać z tego programu ale jeszcze nawet nie mam kandydata na męża"

  OdpowiedzUsuń
 58. http://wyborcza.biz/finanse/1,105684,9936734,W_pulapce_drogiego_franka__Wzrasta_zadluzenie.html

  "Marcin Krasoń z Open Finance policzył, że w przypadku kredytu na 300 tys. zł zaciągniętego latem 2008 r., trzeba by oddać bankowi dodatkowe 170-180 tys. zł! A przy założeniu, że cena mieszkania spadła o 10 proc., oznacza to konieczność dołożenia z własnej kieszeni ok. 200 tys. zł.

  Ilu kredytobiorców może być w podobnej sytuacji? Szef komitetu finansowania nieruchomości przy Związku Banków Polskich Jacek Furga przyznaje, że banki nie mają tego typu danych. Ekspert rynku nieruchomości Andrzej Saniewski ocenia, że takich kredytobiorców, którzy - jak określa - są "pod wodą", może być 150-200 tys. Saniewski uwzględnił tych, którzy w latach 2006-08 zaciągnęli kredyty we frankach, mając niewielki wkład własny bądź nie mając go wcale."

  OdpowiedzUsuń
 59. @rns, czekamy-na-spadki pisze...

  Nie panikuje. 1 i 3 poprawka jest redakcyjna. 2 dotyczy osób samotnych (brak limitu) oraz mlodszego małżonka (35 lat). 4 dotyczy sprawozdania po programie.

  Program wygasa z koncem 31 grudnia 2012 a wskazniki spadaja do 1.0 pierwotny i 0.8 wtorny.

  OdpowiedzUsuń
 60. W czwartek jest rano:

  godz. 9,00 – 11,15

  -

  Pytania w sprawach bieżących (pkt 13)
  godz. 11,15 – 12,45

  -

  Informacja bieżąca (pkt 14)
  http://bpr.sejm.gov.pl/webBPKS.nsf/PorzadekObrad/$first?OpenDocument

  w ramach tego:

  Komunikat
  o włączeniu do porządku dziennego
  96. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  informacji bieżącej oraz pytań w sprawach bieżących

  II. PYTANIA W SPRAWACH BIEŻĄCYCH

  10. Posłowie Maciej Orzechowski i Aldona Młyńczak - PO
  w sprawie ułatwienia nabycia mieszkania młodym Polakom po zakończeniu programu "Rodzina na swoim"
  - do Ministra Infrastruktury.
  http://orka.sejm.gov.pl/czas.nsf

  OdpowiedzUsuń


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP