13 października 2011

Ekspozycja walutowa 11 banków w Polsce - część 2

W nawiązaniu do wpisu Retepete:"Ekspozycja walutowa 11 banków w Polsce" jakiś czas temu (kiszonka....) pojawił się ciekawy raport analityków z DI BRE o ekspozycji walutowej 11 banków w Polsce. Można się wiele dowiedzieć, m.in. na temat sposobu finansowania kredytów walutowych poprzez FX SWAP, CIRS i IRS przez Getin. Z jasnych powodów nie ma banku BRE Bank. POLECAM. Fragment:
Obecny poziom kursu CHF nie zagraża współczynnikom wypłacalności… Obliczyliśmy, że obecny kurs CHF PLN na poziomie 3,75 nie stanowi zagrożenia dla współczynników kapitałowych banków. W najmniej komfortowej sytuacji znajduje się Getin Noble Bank, którego margines dalszego osłabienia się PLN wynosi 27% (4,74). Z drugiej strony, współczynniki dla Pekao, Handlowego oraz ING BSK wytrzymają osłabienia się PLN nawet o ponad 400%. [.] Naszym zdaniem, największe ryzyko generuje portfel kredytów sprzedanych w 2008 przy rekordowo niskim poziomie CHF. Szacujemy, że najbardziej agresywną politykę kredytową w tym okresie miał Getin, Kredyt Bank oraz Millennium. Dodatkowo w przypadku dwóch ostatnich, udział kredytów sprzedanych w 2008 w obecnym portfelu kredytów hipotecznych wynosi znacznie więcej niż średnia rynkowa, odpowiednio ok. 40% i 30% względem ok. 20-25% dla sektora. [..[ Millennium, Getin Noble Bank oraz PKO BP w największym stopniu finansują się na rynku swapów walutowych… W celu zidentyfikowania sposobu finansowania kredytów walutowych (głównie hipotecznych), porównujemy zobowiązania i aktywa poszczególnych banków w podziale na poszczególne waluty (PLN, CHF, EUR, USD oraz GBP). Nominalna wartość ujemna tej różnicy oznacza, że bank ma nadwyżkę aktywów nad zobowiązaniami w danej walucie, czyli żeby „domknąć” daną ekspozycję walutową posiłkuje się rynkiem swapów walutowych. Z naszej analizy wynik, że przede wszystkim Millennium, Getin Noble Bank oraz PKO BP mają krótką pozycję w FX, z czego przeważająca większość stanowi pozycja w CHF. … ale tylko dla Millennium oraz Getin Noble Banku jest znacząca część bilansu Chociaż nominalna krótka pozycja PKO BP w walutach obcych jest porównywalna z tą Millennium czy Getin Noble Banku, uwzględniając skalę działalności poszczególnych banków (czyli odnosząc nominalną krótka pozycję do aktywów ogółem), uzależnienie PKO BP od rynku swapów walutowych jest znacznie mniejsze. Na koniec 2Q 2011 luka walutowa PKO BP to tylko 7% bilansu banku, podczas gdy dla Millennium i Getin Noble Banku jest to aż 40% i 36% aktywów, odpowiednio.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP