28 października 2011

TOP 10 CDS + Francja bez AAA = strefa euro ma problem

Za ISDA lista top 10 wszystkich CDS - pozycja netto i brutto. Zwracam uwagę na kraje europejskie w ramach strefy euro: Są to zatem kraje, którym często udzielono dużych kredytów (kupiono obligacje) ale przy okazji zabezpieczając się. Biorąc pod uwagę mój poprzedni wpis o problemie nieważności CDS (Czy znikną instrumenty CDS na dług państw? Czy grozi nam hiperinflacja?) od razu widać jak na dłoni, że Włochy i Francja mają duży problem a zatem cała strefa euro. Dobitnie pokazuje to dzisiejsza aukcja skarbowych papierów wartościowych Włoch: Obligacje 10-letnie Włoch najdroższe od 1999 r.
Podczas piątkowej aukcji włoskich obligacji rentowność papierów 10-letnich wzrosła do najwyższego poziomu od momentu, kiedy kraj wstąpił do strefy euro Była to pierwsza aukcja długu kraju strefy euro po unijnym szczycie, podczas którego wypracowano plan złagodzenia kryzysu zadłużenia w regionie. Średnia rentowność obligacji zapadających w 2022 roku wzrosła do 6,06 procent z 5,86 procent miesiąc wcześniej. Włochy sprzedały w piątek obligacje o średnim i długim terminie zapadalności za łącznie 7,94 miliarda euro wobec oferty na poziomie 5,25-8,5 miliarda euro. Rentowność papierów zapadających w 2014 roku wzrosła do 4,93 procent, czyli do najwyższego poziomu od listopada 2000 roku. Na aukcji przeprowadzonej pod koniec września rentowność ta wynosiła 4,68 procent. http://www.rp.pl/artykul/706205,741153.html
Mowa tu oczywiście o cenie osiągniętej na prawdziwej aukcji, a nie na rynku pomiędzy poszczególnymi aukcjami bo w tym wypadku w sierpniu było jeszcze drożej, zanim ECB nie zaczął masowo skupować papierów w ramach SMP (securities markets programme): Przy okazji polecam następujące wpisy: Fitch says 50% Haircuts would Constitute Default; No Official Ruling from ISDA Yet; Wrong Decision Could Kill CDS Market; How Will Setup be Resolved? TMM's Ex-Product Sketch zwracam uwagę na fakt, iż możliwa utrata ratingu AAA przez Francję obniża automatycznie rating AAA EFSF. Nie ma bowiem AAA bez Francji: W tej sprawie wypowiedział się już S&P. Dodatkowo papiery AAA Francji stanowią spory udział w papierach AAA na świecie. Z ratingiem AAA ostały się bowiem głównie Francja, Niemcy, Wlk. Brytania czy Kanada. Poniżej zamieszczam linki do struktury długu Włoskiego dla obliczenia ewentualne udziału PSI: Link 1 Link 2 widać wyraźnie, że nierezydenci mają ponad 800 mld euro długu Włoch, a dodatkowo część długu jest w rękach włoskich banków (ponad 400 mld euro). To kluczowe parametry w obliczu "dobrowolnego" umorzenia długu Grecji w wysokości 50% PSI (przy czym od razu dano im 30 mld euro pomocy) z pominięciem długu posiadanego przez IMF (MFW), czy ECB. Zwracam przy tym uwagę, że to nie jedyny problem po drodze. Banki europejskie bowiem mają sporo długu do zrolowania w nadchodzących latach:
Jest DALEKO od rozwiązania problemu strefy euro.

40 komentarzy:

 1. Jakoś przeleciało mi to bokiem i tego mocno nie odnotowałem we własnej pamięci. Dodano poprawkę do hiszpańskiej konstytucji by publiczne finanse były zgodne z zapisami traktatów unijnych.

  Zatem nie możliwy będzie deficyt większy niż 3% rocznie oraz dług nie może przekroczyć 60%

  Takie ustalenia przegłosowano we wrześniu 2011. Poniżej parę zapisów z arta:

  http://www.wsws.org/articles/2011/sep2011/spai-s10.shtml

  Spanish parliament passes constitutional amendment capping public deficit
  The Spanish Constitution has been amended with a new article that limits the public deficit.

  [...]
  Since his re-election in 2008, Zapatero has pushed through all the social cuts demanded by the PP: imposing a €15 billion austerity package that includes cuts to civil servants’ salaries of between 5 and 15 percent, raising the retirement age from 65 to 67, and introducing a new labour reform that worsens labour and pay conditions.

  co ciekawe, tak ma byc od 2012 roku. Co więcej od 2020 deficyt ma nie wynosic wiecej jak 0.4% (nad tym maja glosowac):

  The deficit ceiling will be used by the next government to impose harsher austerity measures. Both parties have already stated they will introduce a new law limiting the deficit at 0.4 percent of the GDP (0.26 for the state and 0.14 for the regions), coming into effect from 2020.
  A 0.4 deficit ceiling is excessively low. Vicenç Navarro, professor in public policy in the University Pompeu Fabra, pointed out that in the last 20 years, “neither the euro zone, nor the OECD has ever had a structural deficit of 0.4 percent in any year. Germany did it one year, the US three years, the UK four, and Spain four, at the expense, of course, of having the lowest public expenditure per capita in the EU15.”


  Poza tym 20 listopada są przyspieszone o 4 miesiące wybory w Hiszpanii.:
  20 listopada Hiszpania stanie się konserwatywna? Socjaliści w odwrocie
  Wynik najnowszego sondażu przed wyborami powszechnymi, które odbędą się w Hiszpanii 20 listopada, wykazał dalszy wzrost przewagi prawicowej opozycji nad rządzącymi socjalistami: obecnie wynosi ona 15,6 punktu procentowego.
  http://www.wprost.pl/ar/264091/20-listopada-Hiszpania-stanie-sie-konserwatywna-Socjalisci-w-odwrocie/

  OdpowiedzUsuń
 2. Konstytucja po hiszpańsku tutaj (w angielskiej wersji nie ma jeszcze zapisów w 135 artkule bo własnie w nim dodano poprawkę)

  Artículo 135
  1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria


  2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

  Una ley orgánica fijará el déficit estructural áximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

  3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las
  Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley
  de emisión.
  El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

  4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

  5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
  a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
  b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
  c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

  6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.


  http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-4348-8450-04610A9267F0/0/constitucion_ES.pdf

  OdpowiedzUsuń
 3. 1/2
  Świetny opis zmian w konstytucji wreszcie po angielsku:
  www.ceps.eu/ceps/download/6030

  wraz z tłumaczeniem poprawek.
  Wynika z tego że do konstytucji wpisano zapisy ale koncowe prawo (Organic law) ma powstac w osobnej ustawie do konca czerwca 2012. zatem te zmiany jeszcze nie weszly w zycie. w tej ustawie do czerwca 2012 ma byc zapis jak liczyc dlug itd.

  Dodatkowy opis:
  http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402790_text
  Spain: Proposed Constitutional Amendment to Include Debt Ceiling Provision
  (Aug. 30, 2011) On August 26, 2011, the two major political parties in Spain, the ruling Socialists (PSOE) and the opposition Popular Party (PP), agreed on a constitutional amendment that, if approved, would limit the public debt and impose a balanced budget standard for the government as a whole. (Manuel Sánchez, PSOE y PP Registran en el Congreso la Propuesta para Reformar la Constitución, DIARIO EL MUNDO (Aug. 26, 2011).)

  The political agreement includes the terms of a framework for an organic law to be adopted before June 30, 2012, in furtherance of the mandate of article 135 of the Spanish Constitution (Constitución Española, (CE) (Spanish Constitution, Dec. 27, 1978, as modified on Aug. 27, 1992, Spanish Senate website (last vistied Aug. 30, 2011) (official site)), which provides that the government must be authorized by law in order to issue public debt bonds or contract loans. It also requires that loans to meet payment on the interest and capital of the states public debt must be included in the budget expenditures and may not be subject to amendment or modification as long as they conform to the terms of issue (CE, art. 135).

  OdpowiedzUsuń
 4. 2/2

  Article 135 of the CE will be redrafted to include a balanced budget provision and a strict limit on the indebtedness that both the national government and the regional governments may incur. The new provision would include exceptions to the debt ceiling limits in case of natural disasters, economic recession, or extraordinary emergencies beyond the control of the state or that, according to the absolute majority of the Congress of Deputies, seriously undermine the financial or economic and social stability of the country. (Proposición de Reforma del Artículo 135 de la Constitución Española, LA VANGUARDIA (Aug. 26, 2011).)

  Although under the proposal the CE would not include specific numbers for the debt ceiling, the organic law will set an overall limit of 0.4% of the gross domestic product (GDP) as the maximum for the structural national debt, beginning in 2020. The national government will have to keep a debt limit of 0.26% of GDP, while the autonomous communities will have to keep it at 0.14% of GDP. All local entities will have to meet a balanced budget requirement. (PSOE y PP Dejan la Cifra de Déficit Fuera de la Reforma Constitucional, LA VANGUARDIA (Aug. 26, 2011).)

  These limits may be subject to revision in 2015 and 2018, at the initiative of any of the parties signatory to the political agreement. (Acuerdo Político sobre la Ley Orgánica de Desarrollo del Artículo 135 de la Constitución Espanola (last visited Aug. 30, 2011), (accessed through DIARIO EL MUNDO, supra, click on link at lower left.)

  Although the two major political parties are in agreement and appear to have enough votes to pass the amendment, there is mounting political opposition from the smaller parties, which were not included in the political negotiations leading to the final agreement on the constitutional reform. They are also opposed to what they consider "hasty constitutional reform." In their view, the constitutional reform process requires instead debate and a comprehensive consensus. They are also against the inclusion of an enhanced debt ceiling provision in the CE and the limits imposed on the financial autonomy of the autonomous communities. (Los Grupos Minoritarios Critican las Formas y Algunos, el Fondo de la Reforma, DIARIO EL PAIS (Aug. 30, 2011).)

  The legislative vote on the constitutional amendment will start this week and is forecast to be completed in the incoming month; it will have to be approved before September 27, 2011, when Congress is dissolved before the general elections set for November 20. (La Reforma "Exprés" de la Constitución Podría Culminar en una Semana, LA VANGUARDIA (Aug. 29, 2011).)

  OdpowiedzUsuń
 5. Co ciekawe ,zapisy te nie działają (limit długu, deficyt) w ciężkich czasach, w tym czasach recesji hahahaha

  The new provision would include exceptions to the debt ceiling limits in case of natural disasters, economic recession, or extraordinary emergencies beyond the control of the state or that, according to the absolute majority of the Congress of Deputies, seriously undermine the financial or economic and social stability of the country.

  OdpowiedzUsuń
 6. OŚWIADCZENIE ZE SZCZYTU PAŃSTW STREFY EURO
  w języku polskim pdf, polecam by lepiej wiedzieć co było powiedziane niż z nagłówków gazet czy opracowań:
  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/125655.pdf

  OdpowiedzUsuń
 7. JAk czytam zapisy w konstytucji Hiszpańskiej to i tak są oni lepsi o wiele od Włoch. Zatem wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. To oni teraz się muszą postarać.

  Nie wiedziałem (umknęło mi) że hiszpanie wprowadzili już zapis o wieku emerytalnym wynoszącym 67 lat (wlosi mówią że to dopiero 2026....


  Z zadowoleniem przyjmujemy plany Włoch dotyczące reform strukturalnych sprzyjających
  wzrostowi gospodarczemu oraz strategię konsolidacji fiskalnej, przedstawione w liście
  przesłanym przewodniczącemu Rady Europejskiej i przewodniczącemu Komisji; apelujemy
  do Włoch o pilne przedstawienie ambitnego harmonogramu realizacji tych reform. WyraŜamy
  uznanie dla zaangaŜowania Włoch na rzecz osiągnięcia zrównowaŜonego budŜetu do 2013
  roku i strukturalnej nadwyŜki budŜetowej do 2014 roku, co przyniesie redukcję długu
  publicznego brutto do 113% PKB w 2014 roku, a takŜe dla przewidywanego wprowadzenia
  do konstytucji zasady zrównowaŜonego budŜetu w pierwszej połowie 2012 roku

  OdpowiedzUsuń
 8. Ciekawy jest ten zapis ze szczytu:

  wyrazem naszej wielkiej
  determinacji, by zrobić wszystko, co konieczne, aby przezwycięŜyć obecne trudności i podjąć
  kroki niezbędne do sfinalizowania naszej unii gospodarczej i walutowej. Całkowicie
  popieramy Europejski Bank Centralny (EBC) w podejmowanych przez niego działaniach
  słuŜących utrzymaniu stabilności cen w strefie euro.

  OdpowiedzUsuń
 9. Kluczowy fragment w sprawie zwiększenia EFSF. Dwie opcje NIE są zamienne czy się wykluczają. Są równoczesne w zależności od potrzeby.

  Zgadzamy się co do dwóch podstawowych opcji dotyczących zwiększenia zasobów EFSF:
  • zapewnianie wsparcia jakości kredytowej nowych długów emitowanych przez państwa
  członkowskie, co zmniejszy koszty finansowania. Prywatnym inwestorom oferowano by
  nabywanie ubezpieczenia od ryzyka jako opcji przy kupowaniu obligacji na rynku
  pierwotnym;
  • zmaksymalizowanie warunków finansowania EFSF przez połączenie zasobów
  pochodzących od prywatnych i publicznych instytucji finansowych oraz inwestorów, co
  moŜna zapewnić poprzez instrumenty specjalnego przeznaczenia. Dzięki temu zwiększy
  się wielkość dostępnych zasobów na udzielanie poŜyczek, na potrzeby
  dokapitalizowania banków i kupowania obligacji na rynkach pierwotnych i wtórnych.
  20. EFSF będzie mógł swobodnie korzystać z tych dwóch opcji jednocześnie, w zaleŜności od
  konkretnego realizowanego celu i sytuacji na rynku. Efekt dźwigni w przypadku kaŜdej
  z opcji będzie róŜny – w zaleŜności od ich szczególnej charakterystyki i od warunków
  rynkowych – moŜe jednak oznaczać nawet cztero- lub pięciokrotne zwiększenie.

  OdpowiedzUsuń
 10. Do końca roku 2011 nowy program dla Grecjii, a na początku 2012 wymiana obligacji (haircut).

  OdpowiedzUsuń
 11. Opcje i prezycyzyjne zapisy dla EFSF mają powstać w listopadzie 2011:
  Apelujemy do Eurogrupy, by w listopadzie zakończyła prace nad warunkami realizacji tych
  uzgodnień, które mają przyjąć formę wytycznych i być zgodne z projektem warunków
  przygotowanym przez EFSF.

  Z kolei nie wykluczono by wraz z MFW (IMF) jeszcze bardziej zlewarowac efsf:

  Ponadto zasoby EFSF moŜna bardziej wzmocnić dzięki jeszcze ściślejszej współpracy
  z MFW. Eurogrupa, Komisja i EFSF będą pracować nad wszelkimi moŜliwymi
  rozwiązaniami.

  OdpowiedzUsuń
 12. Do końca 2012 u każdego ~w konstyucji ma byc złota regułą....


  zobowiązujemy się do wdraŜania następujących dodatkowych środków na szczeblu
  krajowym:
  przyjęcia przez kaŜde państwo członkowskie strefy euro zasad zrównowaŜonego
  budŜetu w kategoriach strukturalnych, które przełoŜą załoŜenia paktu stabilności
  i wzrostu na ustawodawstwo krajowe, najlepiej na szczeblu konstytucji lub na
  równowaŜnym poziomie, przed końcem 2012 roku;

  OdpowiedzUsuń
 13. Ulalalal zharmonizowane podatki w unii nadchodzą!


  Pragmatyczna koordynacja polityk podatkowych w strefie euro jest niezbędnym elementem ściślejszej koordynacji polityki gospodarczej w celu wspierania konsolidacji fiskalnej i wzrostu gospodarczego. Trwają prace ustawodawcze nad wnioskami Komisji w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz w sprawie podatku
  od transakcji finansowych.

  OdpowiedzUsuń
 14. To też ciekawe:

  "W szczególności budżety krajowe powinny opierać się na niezależnych prognozach wzrostu gospodarczego;"

  Zatem Rostowski nie mógł by zakładać sobie 4 czy 5% wzrostu gospodarczego w 2012.....

  Pytanie kto będzie i jak liczył te niezależne prognozy?

  OdpowiedzUsuń
 15. W sprawie unii fiskalnej i zmian w traktatach:

  34
  Euro to jeden z fundamentów europejskiego projektu. Zacieśnimy unię gospodarczą na skalę
  współmierną do unii walutowej

  35
  Zwracamy się do przewodniczącego Rady Europejskiej, by – w ścisłej współpracy
  z przewodniczącym Komisji i przewodniczącym Eurogrupy – określił ewentualne działania
  słuŜące osiągnięciu tego celu. Uwaga będzie skupiona na dalszym zwiększaniu konwergencji
  gospodarczej w strefie euro, poprawie dyscypliny fiskalnej i pogłębianiu unii gospodarczej,
  a takŜe na rozwaŜeniu moŜliwości wprowadzenia niewielkich zmian w Traktacie. W grudniu
  2011 roku przedstawione zostanie wstępne sprawozdanie w celu uzgodnienia pierwszych
  kierunków działania. Będzie ono zawierało plan dalszych działań, z pełnym poszanowaniem
  prerogatyw instytucji. Sprawozdanie dotyczące sposobów wdraŜania uzgodnionych środków
  zostanie ukończone do marca 2012 roku

  OdpowiedzUsuń
 16. Europa dwóch prędkości stała się faktem!

  Powstaje przewodniczący eurogrupy (strefa euro), będą regularnie spotkania itd. O rezultatach (ale nie w trakcie spotkań!) będą informowane pozostałe państwa itd.

  Ogólnie strefa euro się integruje jeszcze bardziej, pozostałe kraje stoją z boku.....

  OdpowiedzUsuń
 17. Czy autor mógłby polecić jakąś literaturę, by laik mógł się nauczyć czegoś pożytecznego?

  OdpowiedzUsuń
 18. i coś więcej z wpisów z tematu obligacji zrozumieć

  OdpowiedzUsuń
 19. Wszystko da się wytłumaczyć, oczywiście nie znaczy to, że nie masz racji :) Apropos tego 6.20 na początku sierpnia, 7 sierpnia Włochy widząc rosnącą cenę na rynku zrezygnowały z aukcji średnio i długo terminowych obligacji zaplanowanej na 12 sierpnia. W wyniku tego, w następnym miesiącu musili ściągnąć z rynku dużo więcej kasy. Nie wiem, czy sprzedawali coś 30-go sierpnia i komu, może ECB kupował, bo nikt nic nie pisze i cena jest stabilna, gdyby ktoś był tak miły i to sprawdził jeśli ma gdzie. Przed następną aukcją tych papierów zaplanowaną na 13 września wzrost w ciągu tygodnia był już spory - o 0.46. Następna aukcja jest 29 września - cena krótkookresowo stablina. Poźniej jest 13 październik - cena rośnie w ciągu tygodnia o 0.36 do 5.81, no i teraz aukcja piątkowa. Porozumienie na szczycie unijnym zostało ogłoszone 27-go, aukcja była 28-go. W tym czase nastąpił wzrost o 0.15 a od ostatniego maksimum 20.10 cena się prawie nie zmieniła! Ja w tej fluktuacji nie widzę nic nadzwyczajnego, jest zaplanowana akcja - cena rośnie albo jest stabilna, nie ma aukcji jest stabilna albo spada.

  http://www.zerohedge.com/news/italy-cancels-august-bond-auction

  http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/debito_pubblico/calendario/Auction_Calendar_2011.pdf

  OdpowiedzUsuń
 20. @GrubyMiś

  Cześć,
  ale co dokładnie chcesz się dowiedzieć? Ogromna ilość wiedzy jest w internecie, od podstaw zaczynając tj czym są obligacje, rentowność, ich cena, jak wpływają na ich wycenę stopy procentowe itd. Konkretnej książki nie mam do polecenia.

  Rzuć okiem na to, jeśli to nie za trudne, od Nomury:
  http://goo.gl/Zoj0k

  OdpowiedzUsuń
 21. @SiP
  Dziękuje za zainteresowanie.
  Musze zacząć od samego początku, aby już powiedzmy zdobytą wiedzę usystematyzować i wyprostować. Poszukuję coś w stylu akademickim, aby to tak naprawdę ZROZUMIEĆ. chodzi nie tylko o rynek obligacji, ale szerzej o rynek kapitałowy.

  pozdrawiam Paweł

  OdpowiedzUsuń
 22. @GrubyMiś

  Polecam Ci zatem materiały do CFA.

  Oczywiście nie po to by rozwiązać nie wiem jakie zadania, tylko pod względem materiałów.

  OdpowiedzUsuń
 23. Czym się różni te netto od brutto w przypadku tych CDS-ów? netto to pozycje nie nagie czy jak? Uprzejmie proszę o wytłumaczenie

  OdpowiedzUsuń
 24. @N1
  http://ftalphaville.ft.com/blog/2011/10/27/713826/how-gross-and-net-cds-notionals-really-work/

  OdpowiedzUsuń
 25. https://www.cfainstitute.org/Pages/index.aspx
  Jak domniemywam,

  od juta zacznę się temu uważnie przyglądać.

  P.S.
  Materiały dostępne w epub - dla użytkownika ebook`ów fantastyczna sprawa. Wielkie ułatwienie przy tłumaczeniu. Szkodaże SiPowych raportów nie można tak dostać... Wszystkiego mieć nie można:)

  @SiP
  Tym razem ogromne podziękowaia

  OdpowiedzUsuń
 26. MF Global umoczony w obligacje PIIGS zbankrutował.

  Ciekawe spostrzeżenie w komentarzu pod postem z FT. Skoro wypłata CDS nie nastąpi, mimo że Grecja jest oficjalnie niewypłacalna (no, w 50% :) to znaczy że CDS są bezwartościowe. Ich wartość powinna więc dążyć do 0. Na bloombergu nie można już za darmo oglądać wykresów CDS (wtf?), ale gdzie indziej widać, że ceny generalni spadają, dla Grecji wartość spadła o połowę do 3000, reszta PIIGS też staniała, ale tylko parę procent, natomiast nasze CDS nawet wzrosły. Czy ktoś potrafi to wytłumaczyć?

  OdpowiedzUsuń
 27. @c644
  A kto Polsce umorzy długi? CDSy na Polskę są raczej bezpieczne.

  OdpowiedzUsuń
 28. @GrubyMiś

  Mnie dużo rozjaśniła książka "Options, Futures, and Other Derivatives" (J.C.Hull). Zmatematyzowana, ale bez przesady: proces Ito i wzór Blacka-Scholesa się pojawiają, ale są wytłumaczone na palcach lewej ręki.

  OdpowiedzUsuń
 29. @hirundo

  Dziękować, książka dostępna na torrentach.

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 30. Francuziki próbują się ratować jak mogą przed utratą AAA:
  EUROPE NEWS
  OCTOBER 28, 2011, 8:41 A.M. ET

  France to Unveil New Austerity Measures
  PARIS—France may unveil a new austerity plan to shore up its public finances as early as next week, a member of the National Assembly's finance commission said Thursday, only two months after the country took emergency measures worth €12 billion to hold on to its prized triple-A rating.

  While a final decision hasn't yet been made on the plan's total amount, the government is mulling a marginal increase in value-added tax—a sales levy—but no overhaul of the country's VAT rate, said Jerome Chartier, a lawmaker from the majority Union for a Popular Movement party.

  "We'll only be able to put a price tag on it next Wednesday," Mr. Chartier said in an interview. "A comprehensive overhaul of the VAT system belongs to the presidential campaign debate, certainly not to a correction to this year's budget."

  The new raft of measures comes only a few days after Moody's Investors Service said France may face a number of problems in coming months, and as investors doubt the country's ability to stick to its deficit targets. France has pledged to reduce its budget shortfall from 5.7% of gross domestic product this year to 4.5% next year, before reaching the 3% limit prescribed by European Union treaties in 2013.

  "Nothing has been decided yet," said a spokesman for the budget ministry.

  But recent government declarations suggest that a further revision in the growth forecast is unavoidable. Prime Minister Francois Fillon said earlier this month that new austerity measures would become necessary if France failed to record a minimum growth rate of 1.5% next year, and Francois Baroin, the finance minister, reckoned that the economy was unlikely to meet that target.
  http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203687504577001634055530676.html?mod=googlenews_wsj

  OdpowiedzUsuń
 31. Ciekawe:
  U.S. Lawmakers to Propose Transaction Tax for Financial Firms
  Two U.S. lawmakers will introduce measures to impose a transaction tax on financial firms that resembles a proposal released by the European Union.

  Senator Tom Harkin, an Iowa Democrat, and Representative Peter DeFazio, an Oregon Democrat, will introduce the bills tomorrow in their respective chambers. The bills will give the United States an increased role in the international debate over a transaction tax, which is likely to be discussed at the Group of 20 summit this week in Cannes, France.

  “It’s a significant way to raise some needed revenue,” Harkin said in an interview today in Washington. “Quite frankly, I bet nobody would even feel it.”

  The European Union in September proposed a financial transaction tax that would take effect in 2014 and raise about $57 billion euros ($78 billion) a year. Germany and France have led a push for global implementation.

  Harkin and DeFazio are proposing a lower rate in the United States. While the EU proposal would apply a tax of 0.1 percent on trades of stocks and bonds, the U.S. tax would be “about three basis points” or 0.03 percent, Harkin said.

  Harkin and DeFazio introduced similar proposals in recent years that fell short; the lawmakers expressed hope that the European proposals may increase support in the U.S. Congress.

  “We’re simplifying it, looking at a lower rate and actually substantially mirroring the proposal in Europe,” DeFazio said in an interview.

  Bank Opposition

  Bank trade groups like the Financial Services Forum and Securities Industry and Financial Markets association have opposed transaction tax proposals in the past. In September, they joined with five other business trade groups to send a letter to Treasury Secretary Timothy F. Geithner opposing the idea, which was gathering support in Europe.

  “The G20 members have committed to work together to support policies that will lead to strong, sustainable and balanced growth,” the trade groups, which included the U.S. Chamber of Commerce and the Business Roundtable, wrote in the Sept. 22 letter. “The imposition of a financial transaction tax would run counter to achieving these objectives.”

  The European Commission, the EU’s executive arm, will discuss its proposals for a transaction tax at this week’s summit in France, EU officials said last week. There is not yet strong support for a global tax, so next week’s discussions will serve as a way to keep the topic in focus for future years, the officials said.
  http://mobile.bloomberg.com/news/2011-11-01/lawmakers-to-propose-transaction-tax-for-financial-firms-modeled-on-europe?category=%2F

  OdpowiedzUsuń
 32. 1/2
  EFSF needs bigger bazooka to maximise its firepower
  Willem Buiter is chief economist at Citigroup

  The European Summit to save the euro has brought temporary and partial solutions to three immediate problems facing the EU. First, to restructure insolvent sovereigns (Greece, most likely Portugal, quite possibly Ireland). Second, to recapitalise the many European Union zombie banks. And third, to ring-fence those sovereigns that, although most likely solvent, are at risk of a market liquidity ambush.

  The 50 per cent loss likely to be imposed on private creditors is not enough to restore Greece’s sovereign to solvency. I expect that, ultimately, both private and official creditors (including the European Central Bank, but probably excluding the International Monetary Fund) will have to write off most of their Greek sovereign exposure. Likely future restructuring of the Portuguese sovereign was not addressed, nor was the likely need for further funding concessions for Ireland.

  Bank recapitalisation worth around €106bn is likely to provide between a third and a quarter of what will ultimately be required to bring about a fully functional EU banking system. Public resources also have to be found to guarantee new issuance of senior unsecured bank debt.

  Without that, the ECB will be the dominant source of short-term and long-term bank funding. As regards ring-fencing Spain and Italy, nothing has been achieved except to gain some time to achieve a proper solution. Evidence of this is Italy’s 10-year borrowing cost, which, following the summit, exceeded 6 per cent – an unsustainable level.

  Given existing commitments, unavoidable future commitments to the second Greek programme, and a limited amount of bank recapitalisation support, there is at most €300bn left of the €440bn loss absorption capacity of the European financial stability facility, the eurozone’s bail-out fund. Through financial engineering, this can be spread thickly over a small amount of new debt issues by Italy and Spain, or thinly over a larger amount. The €1,000bn or larger figures bandied around by some assume that a 20 or 25 per cent first loss guarantee would reduce Italian and Spanish borrowing costs on new debt issues to sustainable levels. It will not.

  The Special Purpose Investment Vehicles (SPIVs), funded by some combination of senior debt, subordinated debt and equity from the EFSF and other parties, would raise the total new sovereign financing that can be supported only if these other parties put in new money on better-than-market terms.

  The IMF cannot do this. It only funds sovereigns, insists on preferred creditor status and never provides equity. China, other emerging market (EM) sovereigns and sovereign wealth funds are unlikely to invest in risky instruments unless they are properly compensated, either by being allowed to purchase real assets or through political concessions. Only if Europe fails to get its act together in the coming year and the global financial system is threatened with made-in-Europe ruin, would the IMF, the non-European OECD member states and the EMs put together emergency facilities.

  OdpowiedzUsuń
 33. 2/2

  Equity contributions to the SPIV could only be expected from non-eurozone EU member states (UK, Sweden and Denmark). It would be in their interest to pay something. But the amounts would be small.

  Ultimately, either the EFSF’s loss absorption capacity is raised to €2,500bn or €3,000bn, or the ECB will have to stand ready to intervene on a similar scale required to stop the Spanish and Italian sovereigns defaulting. The ECB has the wallet to do so. I estimate its non-inflationary loss absorption capacity, very conservatively, at around €3,000bn. Using the ECB would be opaque, quasi-fiscal, off-budget and off-balance-sheet for national Treasuries. Conditionality would be under the table. So the ECB solution will be adopted in the end.

  The ECB can intervene in the secondary markets on any scale without requiring anyone’s permission through its existing Securities Markets Programme. Better, however, to restrict interventions to the new issues or primary markets. This could be achieved by turning the EFSF into a bank or by creating a subsidiary with banking status.

  The EFSF bank could repo (offer as collateral for loans) with the eurosystem the sovereign debt it purchases in the primary markets. The ECB would have to grant better-than-market-terms for these repos if it is to support a sufficient volume of Spanish and Italian sovereign debt purchases. Or the new EFSF could repo sovereign debt with commercial banks. If these commercial banks then repo that same sovereign debt with the eurosystem, again with the ECB offering better-than-market-terms, we would have a big bazooka.

  The choice, sometime in 2012 or, at the latest, 2013, will be between a collapse of the euro area and large-scale quasi-fiscal abuse of the ECB.

  Finally, because neither restructuring of insolvent sovereigns, nor recapitalisation of zombie banks, nor ring-fencing of those sovereigns that are mostly likely solvent but vulnerable to illiquidity ambushes have been addressed decisively and completely, tight financial conditions and intensifying fiscal austerity will contribute to a European recession in 2012 and possibly beyond.

  OdpowiedzUsuń
 34. zastanawiam sie, czy realne jest to o czym dzis przebakuja niektore media, ze wierzyciele bankowi otrzymaja znacznie mniej niz 50% ?

  OdpowiedzUsuń
 35. Jak widać we wpisie na blogu austria ma 5% w AAA EFSF a moze go stracic:

  http://forsal.pl/artykuly/565047,rating_aaa_austrii_zagrozony_zloty_mocno_slabnie.html


  dzisiaj ostra wyprzedaz na papierach Francuskich i austriackich:

  http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GAGB2YR:IND
  http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GAGB10YR:IND
  http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GAGB5YR:IND

  OdpowiedzUsuń
 36. Austria May Be Unable to Fund Banks’ Units Abroad, S&P Says

  Austria may not be able to provide enough capital to underpin its banks’ units in eastern Europe on top of their domestic business if they resort to state aid again, Standard & Poor’s Ratings Service said today.

  “The Austrian government may not have the capacity to support all the foreign operations of the large domestic banks,” S&P analysts led by Markus Schmaus said in a statement. Austrian lenders including Erste Group Bank AG (EBS) and Raiffeisen Bank International AG (RBI) are the biggest lenders to borrowers in eastern Europe, according to the Bank for International Settlements.

  Erste, Raiffeisen, nationalized Hypo Alpe-Adria-Bank International AG and other Austrian banks together lent $266 billion to governments, companies and households in the former communist part of Europe by the end of June, according to the BIS. That number doesn’t include UniCredit SpA (UCG)’s Bank Austria unit, which holds the Italian lender’s eastern European business and is counted with Italy by the BIS.

  The biggest eastern European exposures of Austrian banks are to borrowers in the Czech Republic, Romania and Hungary, according to the BIS. Total consolidated assets of Austrian banks were 1.14 trillion euros ($1.6 trillion) at the end of June, according to the central bank, or four times last year’s gross domestic product.
  No Restriction

  “If you take all of Austria’s banking assets together and compare the sum to GDP, you’re getting to a relatively high value compared with other countries,” S&P’s Schmaus said in a telephone interview. “This raises the question not just about the capacity of the state to support those banks, but also about its willingness.”

  The government provided about 9 billion euros in capital and guarantees to the country’s banks in 2009 and 2010 and didn’t restrict the use of the funds to domestic operations. Erste received 1.2 billion euros, Raiffeisen 1.75 billion euros and Hypo was nationalized. The government still has 6 billion euros left to provide, the Finance Ministry said Oct. 13.

  “If there was a broad and very severe global economic downturn, eastern Europe would be hit as well and the question would be, does the Austrian state want to support its banks including all of their foreign subsidiaries, and does it have the capacity for it,” Schmaus said.
  AAA Rating

  The extra interest Austria must pay investors to hold its bonds instead of German ones has soared this year, even as the country’s debt and deficit is below the European average and it is one of the six remaining euro-area countries with the highest credit rating. The spread over German 10-year bonds rose to the highest in more than two years today and stood at 132 basis points by 4:05 p.m. Vienna time, up from a low of 35.6 basis points reached in June.

  Erste, Raiffeisen, Hypo and Oesterreichische Volksbanken AG (VBPS) have all said that they don’t plan to tap any more of the state funds. And while Greek, Belgian and Irish banks are selling some of their eastern European businesses, Austrian banks are staying put, Schmaus said.

  S&P lowered Austria’s banking industry country risk assessment, or BICRA, to Group 2 from Group 3 today. A BICRA is scored on a scale from 1 to 10, with 1 representing the lowest risk and 10 the highest. The economic risk score was downgraded to 2 from 1, while the industry risk score was assigned as 3, S&P said in the statement.

  S&P published updates of its BICRAs for 86 countries today, as part of a review of its global bank ratings methodology. Schmaus said the change in the assessment of Austria is only partially relevant for the credit risk of individual Austrian lenders.

  “Austria is one of the few countries worldwide where the dominant banks have a lot of assets abroad,” Schmaus said. “The ratings for individual banks considers where they are active,” he said. “Austria makes up only about 50 percent of the total business for the three big names.”

  OdpowiedzUsuń
 37. Volksbanken Says It May Create Wind-Down Unit to Shrink Assets
  Oesterreichische Volksbanken AG (VBPS), the Austrian lender that failed a European stress test in July, may place about two-thirds of its assets in a so-called wind-down unit as it shrinks its balance sheet, a spokesman said.

  Volksbanken may use its Investkredit AG corporate-client unit to hold assets in businesses it plans to drop, such as real-estate financing and lending to companies, spokesman Walter Groeblinger said by phone from Vienna today. Other options are being reviewed by Volksbanken’s management and owners, he said.

  “We want to shrink assets, that’s what this is about,” Groeblinger said. “Separation is one option, and Investkredit already has predominantly the kind of business we want to reduce.”

  Austrian newspapers Der Standard and Wiener Zeitung reported the plans earlier today.

  Volksbanken is restructuring after an expected annual loss of as much as 750 million euros ($1 billion) widened its capital shortfall and scuppered plans to repay state aid this year. The lender, majority-owned by a group of 62 regional cooperative banks, is planning a cross-guarantee alliance with those lenders to strengthen its capital buffers. In this alliance, business representing about two-thirds of its assets, or 27 billion euros, could become obsolete, Groeblinger said, confirming the Der Standard report.

  A Romanian unit that Volksbanken plans to sell could also go into Investkredit, Groeblinger said. Volksbanken has already agreed to sell its eastern European business, except for the Romanian unit, to Russia’s OAO Sberbank for 585 million euros.

  Volksbanken yesterday invited shareholders to a meeting Nov. 30, citing the risk that its loss could wipe out more than half of its equity. It will also ask the shareholders to cancel the state aid repayment plans. Volksbanken received 1 billion euros in state capital in 2009 and was planning to repay 300 million euros this year.

  The regional cooperative banks own 61 percent of Volksbanken. Germany’s DZ Bank owns 23 percent, a unit of Munich Re owns 9 percent and Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG owns 6 percent. Austria is set to gain the right to nationalize the bank because it hasn’t received a dividend on the state capital.
  http://www.bloomberg.com/news/2011-11-10/volksbanken-says-it-may-create-wind-down-unit-to-shrink-assets.html

  OdpowiedzUsuń
 38. Austria Turns to EU Over Hungary Loan Plan, Fekter Tells Figyelo
  Austria has asked the European Commission to examine a Hungarian law allowing the early repayment of foreign-currency mortgages at discount rates, as the regulation may infringe the bloc’s rules, Austrian Finance Minister Maria Fekter told Hungarian weekly magazine Figyelo.

  The repayment law, which forces banks to swallow losses on such loans, “is inappropriate as it fraudulently interferes with valid contracts,” Fekter told Figyelo, according to a copy of the of the interview sent to Bloomberg by the magazine ahead of its publication tomorrow.

  The Hungarian government’s “economically inconsistent” policies which “bear the mark of populism,” threaten Hungary’s economic growth and its reputation among investors, and pose risks to bilateral economic relations with Austria, Fekter said.

  The Austrian government doesn’t exclude the possibility of supporting Austrian lenders in their recapitalization efforts, according to Fekter.
  http://www.bloomberg.com/news/2011-11-09/austria-turns-to-eu-over-hungary-loan-plan-fekter-tells-figyelo.html

  OdpowiedzUsuń
 39. Z tego wynika że to Węgrzy załatwią rating AAA Austriaków

  OdpowiedzUsuń


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP