07 listopada 2011

PPP nowym sposobem na ukrycie długów

Kucharz Roku długo czekał na ten moment. W październiku 2011 Prezydent podpisał ustawę, która umożliwia niewliczanie zobowiązań z tytułu realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego do długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych. W przypadku odpowiedniego podziału ryzyk między podmiot publiczny i partnera prywatnego, zobowiązania z tytułu PPP nie będą obciążały bilansów podmiotów publicznych, co zwiększy atrakcyjność wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego i zachęci podmioty do realizacji inwestycji w tej formule. W uzasadnieniu skierowanym do Sejmu można przeczytać o zgodności przepisów z normą ESA95 (general government):
Art. 23. Zmiany w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. EUROSTAT – Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich podjął decyzję nr 18/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. odnośnie do sposobu rejestracji w rachunkach narodowych kontraktów zawieranych przez jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych w ramach partnerstwa z jednostkami spoza sektora. Decyzja określa ich wpływ na deficyt/nadwyżkę i dług sektora. Jest ona rezultatem prac podjętych w 2003 r. we współpracy z ekspertami z krajów europejskich i innymi międzynarodowymi organami. Decyzja pozostaje w zgodności z Europejskim Systemem Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA95) oraz jest zgodna z opinią Komitetu ds. Statystyki Monetarnej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (CMFB), jak przedstawiono w aneksie. EUROSTAT rekomenduje, aby aktywa zaangażowane w partnerstwo publiczno-prywatne były klasyfikowane jako aktywa nie będące aktywami sektora instytucji rządowych i samorządowych, a w następstwie tego rejestrowane poza bilansem sektora, jeżeli spełnione są łącznie dwa następujące uwarunkowania: 1) partner prywatny ponosi ryzyko konstrukcyjne (budowy) oraz 2) partner prywatny ponosi co najmniej ryzyko dostępności lub ryzyko popytu. W sytuacji, gdy sektor instytucji rządowych i samorządowych ponosi ryzyko konstrukcyjne lub jeżeli partner prywatny ponosi jedynie ryzyko konstrukcyjne i żadnego z pozostałych ryzyk, aktywa są klasyfikowane jako aktywa sektora instytucji rządowych i samorządowych. Ma to istotne konsekwencje dla finansów sektora, zarówno dla deficytu, jak i długu. Mając na względzie decyzję EUROSTATU wprowadzono zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zgodnie z przyjętymi rozstrzygnięciami zobowiązania wynikające z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nie będą wpływały na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy partner prywatny ponosił będzie większość ryzyka budowy (konstrukcyjnego) oraz większość ryzyka dostępności lub ryzyka popytu – z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników takich, jak gwarancje i finansowanie przez partnera publicznego oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania umowy. Projektowany przepis dopuszcza zatem również inne – poza wymienionymi powyżej – czynniki, które mogłyby być uznane za powodujące powrotne przeniesienie ryzyk na partnera publicznego. Nowelizacja ustawy przewiduje również możliwość wydania przez ministra właściwego do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego rozporządzenia, w którym określone będą zakres poszczególnych rodzajów ryzyka oraz czynniki uwzględniane przy ich ocenie, mając na względzie zapewnienie przejrzystości poszczególnych rodzajów ryzyka. Zaproponowana w projekcie ustawy fakultatywność, a nie obligatoryjność, wydania rozporządzenia w tym zakresie wynika z faktu, że przedmiotowa materia jest skomplikowana i wymagać będzie dodatkowych konsultacji i analiz, aby ostateczne przepisy uwzględnione w rozporządzeniu były jasne i kompletne. Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy Minister Gospodarki podejmie prace zmierzające do wydania przedmiotowego rozporządzenia, aby zapewnić kompleksową implementację wytycznych Eurostat. Przeprowadzi także szerokie konsultacje społeczne i międzyresortowe w tym zakresie.
Zwracam uwagę na tekst zaznaczony na czerwono. Właśnie bowiem Ministerstwo Infrastruktury czeka na opinię GUS w tej sprawie. Na podstawie tego rozporządzenia budowa dróg, czy inwestycje samorządów będzie można masowo wyłączyć z długu publicznego, nawet w rozumieniu ESA95. Poniżej dzisiejsze info z PAP: MI czeka na opinię GUS w sprawie możliwości wyłączenia projektu A1 z długu publicznego – Stępień
Ministerstwo Infrastruktury czeka na opinię GUS w sprawie możliwości wyłączenia projektu budowy autostrady A1 ze statystyki długu publicznego – poinformował PAP Radosław Stępień, wiceminister infrastruktury. Autostrada A1 powstaje w ramach systemu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Według wydanej niedawno opinii Eurostatu formuła PPP nie chroni przed powiększaniem się długu publicznego, co postawiło realizację projektu pod znakiem zapytania. - Projekt, który przygotowaliśmy powinien być poza długiem i deficytem, ale równocześnie powinien umożliwić sprawowanie kontroli nad dostępem do infrastruktury, czyli nad stawkami. Czekamy w tej chwili na opinię GUS – powiedział wiceminister. Przetarg na koncesję na budowę trasy zostanie ogłoszony po uzyskaniu zapewniania, że koszty inwestycji nie zostaną wliczone do długu publicznego. - Dla nas jest to kluczowa sprawa – powiedział. Zdaniem wiceministra opinia GUS będzie miała charakter precedensowy. - Nie ukrywam, że gdyby ten model przeszedł, to otworzyłoby to drogę do realizacji wielu projektów, bardzo dużych projektów – powiedział. W Polsce rozważana jest budowa w ramach PPP dwóch odcinków autostrad za ok. 8,5 mld zł i trzech inwestycji kolejowych za ok. 30 mld zł.
Niestety ze smutkiem stwierdzam, o czyM już kilka razy pisałem, że ESA95 ma swoje minusy i to właśnie jeden z nich. Zatem Kucharz Roku będzie miał kolejny sposób aby poupychać długi poza oficjalną statystyką. Z wyniku działań GUS skorzystają też samorządy - więcej - Partnerstwo publiczno-prywatne nie zwiększy zadłużenia gmin.

7 komentarzy:

 1. Nowy w PL stary w UE.. vivat kreatywność.. przy takiej tolerancyjności łatwiej będzie uebać te 0,5% do swojej kieszeni co wyjdzie ok 5M PLN :D miod malina.. projekt informatyczny za strone www dla jakiegoś punktu swietego w cenie 1M spokoloko :D

  OdpowiedzUsuń
 2. komentując sarkastycznie to teraz będzie lapanka na bezdomnych co by podpisac z nimi umowy gdzie całe ryzyko wezmą na siebie a ich udział w PPP wyniesie wartość jabola.
  A już serio pisząc to jak to będzie np z amortyzacją w takich projektach, nie mówiąc o tym ze biznes tak bedzie sterowal zeby w przypadku gdy ma on ponosic wiekszosc tych ryzyk to cale profity bedzie chcial dla siebie- bo inaczej to raczej watpie zeby byli chetni na takie biznesy z Panstwem.

  OdpowiedzUsuń
 3. Widzę wyraźnie, że z Polską będzie jak z Grecją. Najpierw hurraoptymizm i "tunningowanie" wyników finansowych i statystyk, a później wielki i głośny kolaps zakończony obróceniem suwerennego kraju w de facto protektorat.

  OdpowiedzUsuń
 4. Musze przyznac iz "kreatywnosc" tego goscia wrecz mnie zaskakuje.Ale zgodze sie z Przemyslawem Noga-bedzie jak z Grecja-najpierw narobia dlugow a potem predzej czy pozniej ktos sie polapie i ten kraj padnie w tydzien.Widze ze nasi rzadacy maja nasz kraj gleboko w czterech literach-byle sie nachapac(nie zeby to byl news ale zeby az tak?-przeciez oni zrujnuja ten kraj na 5 pokolen do przodu).

  OdpowiedzUsuń
 5. @SiP
  a czy tak przypadkiem nie robią Niemcy w przypadku Kreditanstalt für Wiederaufbau?
  http://pl.wikipedia.org/wiki/KfW
  tzn. może mechanizm inny i patrząc pobieżnie KfW wygląda mi jak nasz BGK, ale też korzystają z luk w ESA95

  więcej w temacie w tym wywiadzie:
  http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/pieniadze-islamskie-sa-dla-nas-lepsze-niz-chinskie,1716787

  OdpowiedzUsuń
 6. ci są jeszcze lespi od Kucharza :)
  http://gielda.onet.pl/straty-inwestycyjne-olympusa-moga-przekroczyc-mili,18726,4903085,1,news-detal

  I to ukrywac straty przez 20 lat to jest dopiero mistrzostwo

  OdpowiedzUsuń
 7. Ta ustawa weszła w innej postaci niż zakładany projekt, w skrócie zacytowane uzasadnienie do projektu nijak się ma do finalnej postaci ustawy. Innymi słowy nie będzie można niewliczać PPP do długu.

  OdpowiedzUsuń


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP