05 sierpnia 2012

Wykres dnia - Chiny - Bilans płatniczy - jaskółka

W mijającym tygodniu miała miejsce ciekawa wiadomość z ChRL.


Po raz pierwszy od 1998 kwartalny bilans płatniczy (ang. BOP - Balance of payment) był ujemny i wyniósł minus 11,8 mld USD. Tak, ujemny a więc mamy pierwszy deficyt w Q2 2012 od 1998 roku.
za Nomura.

Jak widać nie pomogła nadwyżka eksportowa na rachunku bieżącym, gdyż w Q2 2012 miał miejsce bardzo duży odpływ kapitału z Chin. 

Co więcej, po raz pierwszy od 1998 spadła również k/k wartość chińskich rezerw walutowych (wyłączając zmianę cen czy kursu walutowego). Jest to prolog do końca trendu rosnących rezerw walutowych ChRL. Chiny z każdym rokiem powinni mieć coraz niższą nadwyżkę CA, by już w 2015 przejść w regularny roczny deficyt. Taki zachowanie chińskiej gospodarki powinno mieć wpływ również na rentowności i obligacje krajów zachodnich - mniejsze zakupy, lub wręcz sprzedaż oznaczać będzie rosnącą presję na wzrost rentowności. Czas akumulacji rezerw przez Chiny dobiega końca.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP