28 grudnia 2013

Trend and Cycle 2014 Technical Outlook

Od banku z Kanady, trendy i cykle - techniczne spojrzenie na 2014


Plik osadzony w Scibd (poniżej, pełny ekran tutaj)

Na początku przyszłego roku (do 10 stycznia 2014) opublikuję propozycje od Szwajcarskiego UBS.
Pytanie otwarte czy opublikować raporty dla 2014 z cyklu "Outlook 2014". Mam z tego z 35 sztuk ale nie mam za bardzo czasu na opisanie i wgranie każdego. Prawdopodobnie wgram wybrane np o złocie, FI rates outlook czy FX outlook od tuzów (HSBC, JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank)