01 września 2014

ABS odcinek 1 - US vs EU - Różnica w pozyskiwaniu finansowania dla firm i korporacji, oraz nieruchomości

Rynki finansowe wyglądają zupełnie inaczej w Stanach Zjednoczych i Unii europejskiej. Zasadnicze różnice pojawiają się już na etapie pozyskiwania finansowania (źródła kapitału).

W US - banki sprzedają  więcej niż połowę udzielonych pożyczek hipotecznych podmiotom zależnym od rządu (tzw GSE - Government Sponsored Enterprises), głównie FNMA, FMCC czyli Freddie i Fannie. Takie zachowanie zdecydowanie redukuje ilość kredytów jakie bank posiada w swoim bilansie. Bazowo, GSE finansują swoje aktywa poprzez emisję papierów skarbowych zabezpieczonych kredytem hipotecznym czyli RMBS (jedna z odmian ABS).

W US - niefinansowe korporacje i firmy pozyskują ponad 70% finansowania (długu) poprzez emisję obligacji, a jedynie 15% pożyczają od banków bezpośrednio. 

W EU - te dane są zupełnie odwrotne - korporacje i firmy tylko 20% finansowania pozyskują na rynku obligacji, a aż 75% to pożyczki bankowe.

Zasadnicza różnica pomiędzy europejskimi a amerykańskimi korporacjami w bilansach tkwi więc w zobowiązaniach i jego źródle.

Powyższy opis dobrze prezentują poniższe dwa wykresy (oba za Barclays)


Te różnice są niezmiernie ważne w rozmowach o roli i celu QE w europie. Więcej w temacie ABS na blogu w najbliższej przyszłości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP