26 listopada 2015

Boom na niemieckim rynku nieruchomości

Dla stałych czytelników tego bloga informacja o boomie na niemieckim rynku nieruchomości nie będzie nowa.

23 listopada 2015

Wykres dnia - rosnąca różnica w oczekiwaniach co do polityki monetarnej pomiędzy Strefą Euro a USA

To jedna z głównych przyczyn osłabienia euro do dolara. Rosnąca różnica pomiędzy cenami obligacji (w konsekwencji różnicami w rentowności) USA a  państw strefy euro (tutaj Niemiec).

22 listopada 2015