23 listopada 2015

Wykres dnia - rosnąca różnica w oczekiwaniach co do polityki monetarnej pomiędzy Strefą Euro a USA

To jedna z głównych przyczyn osłabienia euro do dolara. Rosnąca różnica pomiędzy cenami obligacji (w konsekwencji różnicami w rentowności) USA a  państw strefy euro (tutaj Niemiec).

Obecnie różnica jest największa od 2006 roku dla rentowności 2 letnich obligacji amerykańskich i niemieckich

za @Schuldensuehner


Ekonomiści prognozują w najbliższych miesiącach podwyżki stop procentowych w USA. Nie są oni odosobnieni bo taki też komunikat płynie wprost z FED. Bank Centralny zdaje sobie jednak sprawę z mocnego dolara i problemów z tego wynikających, oraz zdaje sobie sprawę z nie tak wcale silnej amerykańskiej gospodarki. Stąd na marginesie te oczekiwania są dozowane – podwyżka tak, ale mała i wcale nie oznaczać będzie szybkiej ścieżki dla kolejnych podwyżek. 

Z kolei Draghi starają się podwyższyć inflację i pobudzić popyt gospodarczy. Samo QE nie daje pozytywnych skutków. Oczekiwaniom co do powrotu inflacji w regionie nie pomaga taniejąca ropa – jedna z głównych przyczyn niskiej inflacji w strefie euro. Zwracam uwagę również, że strefa euro zachowuje się słabo i to pomimo A) taniej ropy (powinna pobudzić popyt) B) taniemu euro (do głównych par walutowych) C) zwiększaniu bazy monetarnej. Bank Centralny Strefy Euro stara się jak może osłabić euro by poprzez osłabienie waluty pobudzić inflację. Stąd paniczne już próby w każdym z momentów kiedy euro przekracza 1.15 eurusd. Obecnie znowu mowa o zwiększeniu QE (nie działa? To zwiększymy działania!) czy wręcz o niższych stopach procentowych. 

Ten rozdźwięk znajduje właśnie odzwierciedlenie w zachowaniu obligacji i masie powiązanych z nimi instrumentów czy produktów, które nakręcają niższy kurs EURUSD. 

Nie bez skutku pozostają też ponawiane toczka w toczkę prognozy sprzed roku a mówią one by w 2016 kupować dolara, sprzedawać euro, kupować akcje europejskich spółek, sprzedawać metale a ropa ma szorować po dnie. Pierwsze popularnie zwane „outlooki” są niczym wierne kopie prognoz z 2015. Znowu wróciły prognozy 0,86 EURUSD.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP