20 grudnia 2015

Kolejne QE osiągają gorsze rezultaty. QE pomaga już tylko rynkom

Gdyby spojrzeć na podsumowanie wszystkich QE przygotowanych przez FED to można wyciągnąć ciekawe wnioski.
za Citi

Zaczynając od lewej wykres dobitnie pokazuje że QE wywarło pozytywny wpływ na rynki. Wraz z rosnącą dawką QE (oś X) rósł indeks SP500 (oś y). QE2 oraz Twist miały przy tym najmniejszy wpływ.

Inaczej wygląda sytuacja gdyby spojrzeć na indeks ISM (obrazujący stan gospodarki, taki odpowiednik europejskiego PMI. Przyjmuje się że odczyt powyżej 50 pkt oznacza wzrost a poniżej spadek aktywności gospodarczej). Widać wyraźnie, że duży wzrost punktowy ISM nastąpił wraz z pierwszym QE. Wynika to po części z faktu, iż przy pierwszym QE amerykańska gospodarka wychodziła dynamicznie z kryzysu. Kolejne QE już tego efektu nie mają. Wraz z większą dawką QE2 tempo wzrostu odczytu ISM spadało, by przy QE3 całkowicie wypłaszczyć się. 

Najciekawiej jednak widać wpływ QE na oczekiwania inflacyjne (tutaj mierzone jako 5y5y). QE w założeniu miało skutkować zwiększoną inflacją. Wiemy z doświadczenia, że nie miało to miejsca, jak też nie ziściły się wizje hiperinflacji z racji druku. Po pierwszym QE kolejne QE miały coraz mniejszy wpływ na wzrost oczekiwań inflacyjnych by wreszcie przy ostatnim QE wręcz spaść (!). 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP